Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Nội dung đang cập nhật Tải về xem Chương trình Phật thất 7 ngày từ chủ nhật 07/12 đến thứ bảy 13/12/2008 Chủ nhật 07/12 - Thứ bảy 13/12/2008 Sáng : 04h30 : Thức dậy. 05h00 06h00 : Khoá lễ sáng. 06h00 06h30 : Ngồi thiền. 07h00 07h30 : Dùng sáng. 08h20 08h50 : Tụng Kinh Di Đà. 08h50 09h10 : Đi niệm danh hiệu Phật A Di Đà. 09h10 09h30 : Ngồi niệm danh hiệu Phật A Di Đà. 09h30 09h50 : Quán tưởng Phật A Di Đà. 09h50 10h10 : Đi niệm danh hiệu Phật A Di Đà. 10h10 10h30 : Ngồi niệm danh hiệu Phật A Di Đà. 10h30 10h45 : Cúng ngọ, hồi hướng. 10h45 11h30 : Công quả, giải lao. 11h30 12h20 : Thọ trai....