Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Nội dung đang cập nhật Tải về xem Một vì sao sáng đã rơi Vừa hay tin Hoà Thượng Thích Huyền Quang vừa viên tịch ngày 3 tháng 6 năm Mậu Tý, nhân dịp An Lễ Vị Phật tại Chùa Kim Quang, Tứ chúng Phật tử sẽ tụng kinh Địa Tạng 7 ngày để hồi hướng cho Giác Linh Hoà Thượng: Nguyên Thiều Đường Thượng Tự Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhất Thế, huý thượng Như hạ An, tự Giải Hoà, hiệu Huyền Quang, đại Trưởng Lão Giác Linh thiền toạ hạ. Cùng tất cả chư Giác Linh Lịch Đại Tổ Sư Phật Giáo Việt Nam, và tất cả pháp giới chúng sinh, sớm được Cao Đăng Phật Quốc. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tên hìnhtên...