Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Lớp học Thái cực quyền và Khí côngTải về xem Thông báo Lớp học khí công và thái cực quyền tại Chùa Kim Quang vào mỗi sáng thứ bảy. Bắt đầu từ thứ bảy 17/07/2010 Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30. Vừa qua được Chú Phát (Ðặng Hữu Phát sinh năm 1941 tại VN. - Ðệ nhị đẳng huyền đai của F.F.K.A.M.A - Fédération Français de Karaté et Art Martiaux Affinitaires. Môn phái Tây Sơn Võ Ðạo của Võ Sư Phan Toàn Châu, đệ thất đẳng huyền đai. 2ème degré của Pháp), phát tâm mở lớp dạy Khí Công và Thái Cực Quyền tại Chùa Kim Quang, gồm có : - Bát đoạn cầm. - Dịch Cân Kinh. - Pháp luân công. Những bài Thái Cực...