Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Những ngày Thọ Bát và Lễ Vía Phật Bồ Tát 2009Tải về xem LỊCH TRÌNH TỊNH TU 2009 - 07/02-08/02/2009 : Thọ Bát. - 14/03-15/03/2009 : Thọ Bát. - 11/04-12/04/2009 : Thọ Bát. - 09/05-10/05/2009 : Thọ Bát. - 17/05 tức 23/04 ÂL : Đại Lễ Phật Đản. - 13/06-14/06/2009 : Thọ Bát. - 11/07-12/07/2009 : Thọ Bát. - 08/08-09/08/2009 : Thọ Bát. (Vía Quán Âm). - 05/09-06/09/2009 : Thọ Bát (Đại Lễ Vu Lan) - 03/10-04/10/2009 : Thọ Bát. - 07/11-08/11/2009 : Thọ Bát. (Vía Quán Âm). - 05/12-06/12/2009 : Thọ Bát. - 02/01-03/01/2010 : Thọ Bát. (Vía Phật Di Đà). tên hìnhtên hìnhtên hìnhtên hình Về đầu trang...