Đọc tiếp" />
Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011 Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011 Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Chùa Kim Quang cung nghinh chiêm bái đảnh lễ xá lợi Phật từ ngày 07/10 đến ngày 09/10/2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011

Chùa Kim Quang 75 Allée Circulaire
93600 Aulnay Sous Bois - France
Tel./Fax: 01.48.69.01.24
email:
kimquangtu@hotmail.com 
website: chuakimquang.com
______________________

 

Cung Nghinh Xá Lợi Phật
từ ngày 07-09/10/2011

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chùa Kim Quang ngày 15/05/2011 

 

Kính gởi : Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức, Tăng, Ni
Cùng tất cả Quý Vị Phật tử xa gần


Lúc đức Phật sắp vào Niết Bàn đã từng nói với Ngài A Nan và đại chúng rằng: “Sau khi ta nhập Niết-bàn, tất cả những chúng sanh nào ở các cõi trời, người, khi nhận được xá-lợi của ta, buồn vui lẫn lộn, vừa thương cảm vừa hân hoan, liền hết lòng cung kính, lễ bái, cúng dường, sẽ được vô lượng vô biên công đức. “Này A-nan! Nhìn thấy xá-lợi của Như Lai tức là thấy Phật; thấy Phật là thấy Pháp; thấy Pháp là thấy Tăng; thấy Tăng là thấy được Niết-bàn. (trích trong phẩm Di Giáo, Kinh Đại Bát Niết Bàn). 

Để tạo duyên lành cho Phật tử các nơi, nhất là Phật tử vùng phụ cận Paris, được chiêm ngưỡng đảnh lễ Xá lợi Phật, nên năm nay Chùa Kim Quang sẽ cung nghinh chiêm bái đảnh lễ Xá Lợi Phật từ chiều thứ sáu ngày 07/10 đến ngày tối chủ nhật 09/10/2011. 

Xin cung thỉnh chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức, Tăng, Ni, từ bi quang lâm. Cùng tất cả Quý Phật tử xa gần đến thành tâm cung kính chiêm bái đánh lễ Xá Lợi Phật công đức vô lượng vô biên. 

Chương trình như sau:

 

Thứ sáu 07/10/2011

              - 16 giờ 30: Chư Tôn Đức và Phật tử tề tựu.

              - 17 giờ 00: Cung Nghinh Xá Lợi Phật:

                              - Đoàn múa lân bắt đầu.

                              - Ba hồi chuông trống.

                              - Diễn văn khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.

                                   - Hoà Thượng ban đạo từ.

                              - Khoá lễ (ngắn) cung nghinh Xá lợi.

                              - 18 giờ 30: Chiêm bái, đảnh lễ, đội xá lợi.

                              - 19 giờ 30: Dược thực, dùng nước.

                              - 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

 

Thứ Bảy 08/10/2011.

                - 05 giờ 00: Khoá lễ sáng.

                - 07 giờ 00: Điểm tâm.

                - 10 giờ 00: Chiêm bái, đảnh lễ, đội Xá Lợi.

                - 12 giờ 00: Thọ trai.

                - 13 giờ 00: Chiêm bái, đảnh lễ, đội xá lợi.

                - 15 giờ 00: Thuyết pháp (chư Tăng).

                - 18 giờ 00: Dùng nước, dược thực.

                - 19 giờ 00: Tụng Phẩm Niết Bàn.

                - 20 giờ 00: Thuyết Pháp (chư Tăng).

                - 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

 

Chủ Nhật 09/10/2011.

                - 05 giờ 00: Khoá lễ sáng.

                - 07 giờ 00: Điểm tâm.

                - 10 giờ 00: Chiêm bái, đảnh lễ, đội Xá Lợi.

                - 10 giờ 45: Thuyết pháp (chư Tăng).

                - 12 giờ 00: Thọ trai.

                - 13 giờ 00: Chiêm bái, đảnh lễ, đội Xá Lợi.

                - 15 giờ 00: Thuyết pháp (chư Tăng).

                - 18 giờ 30: Lễ bế mạc.

                - 20 giờ 00: Hoàn mãn.


A di đà Phật
Chùa Kim Quang

Đến Chùa bằng xe Bus, hoặc Métro:
- Lấy ligne M5 hướng Bobigny, đến trạm cuối cùng Terminus xuống, lấy xe Bus 234, hướng Bondy, xuống trạm Robert Schumann, đi lùi lại khoảng 20 mét, gặp bùng binh quẹo trái vào và đi thẳng sẽ thấy đường Allée Circulaire, quẹo trái đi về Chùa.
- Lấy RER ligne B, xuống Gare Aulnay Sous Bois, lấy xe Bus 637, xuống trạm Condé Circulaire, quẹo trái về Chùa. 

Đến Chùa bằng xe hơi:

Từ Paris vào, sortie Porte Bagnolet A3 hướng Bobigny, Sortie số 3 Bondy/Meaux, chạy trên Route N.3 đến ngã tư đèn đỏ gặp tiệm Mac Donald quẹo trái. Đến đèn đỏ thứ 3, quẹo phải (D78), chạy đến gặp bùng binh quẹo trái hướng Aulnay, chạy thẳng vào sẽ thấy đường Allée Circulaire, quẹo phải đi về Chùa.
 

 

 

 Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
tên hình
tên hình
tên hình
tên hình
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011
Về đầu trang
Cung Nghinh Chiem Bai Danh Le Xa Loi Phat Tu 07 09 10 2011