Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾMNAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT________________________________________PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC, XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH

Hương Linh: Phạm Hồng Phước

Pháp danh: Diệu Đức

Tạ Thế : Ngày 29/03
 Tân Sửu, nhằm ngày 10/05/2021.

Hưởng Thọ: 77 Tuổi.


Xin thông báo: Cô Phạm Hồng Phước, Pháp danh Diệu Đức, một Phật tử của Chùa Kim Quang trên dưới 10 năm đã ra đi vĩnh viễn. Cô cũng là một Phật tử thuần thành, một nữ cư sĩ hộ pháp đắc lực của Chùa, siêng năng làm công quả, hầu như cuối tuần nào cũng lên Chùa làm công quả, những ngày Lễ Vía đều có mặt. Ngoài ra còn là một người làm Bánh Ngọt đem lên Chùa cúng Phật và các Phật tử. Cô Phước còn là một tài xế đưa đón các Phật tử cùng nhau lên Chùa làm công quả, hoặc đi chợ mua đồ cho Chùa vào những dịp Lễ Vía. Nhưng giờ đây Cô đã thuận thế vô thường, có sinh thì có tử, đồng thời cũng đã hoàn thành trách nhiệm của mình, để lại bao nhiêu thương tiếc cho mọi người.

Mong Cô hãy nhiếp tâm niệm Phật, để theo Phật A Di Đà. Mọi việc hãy buông xả cho tâm nhẹ nhàng thảnh thơi. Chùa sẽ cầu siêu cúng thất cho Cô.


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Chùa Kim Quang 


  
 
______________________________________ 


CÁO PHÓ


VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC, XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH
 
 
Hương Linh: TRẦN THỊ XUÂN, Bồ Tát giới tại gia.

Pháp danh: Đồng Thu.


Tạ thế: Ngày 30/02 Tân Sửu, 
nhằm ngày 11/04/2021.

Hưởng Thọ : 72 Tuổi.Xin thông báo : Cô Trần Thị Xuân,  pháp danh: Đồng Thu. Một nữ Phật tử hộ pháp của Chùa Kim Quang khoảng 20 năm đã ra đi vĩnh viễn. Cô Đồng Thu là một Phật tử thuần thành, tinh tấn tu tập, siêng năng làm công quả. Trong 20 năm qua, hầu như các kỳ Thọ Bát đều đầy đủ, các ngày Lễ Vía đều lên Chùa làm công quả, các Chủ Nhật mỗi tuần đều đến Chùa tụng kinh, làm công quả. Nhưng giờ đây Cô đã ra đi vĩnh viễn, đời là vô thường, kẻ đi trước người đi sau mà thôi, khi nhiệm vụ công việc của mình đã hoàn thành.

Mong Cô hãy buông bỏ mọi thứ, yên nghỉ, chỉ nương câu hiệu Phật A Di Đà, để đưa mình về cõi Tịnh. "Mình đến cũng hai bàn tay trắng, ra đi cũng trắng hay tay". Chỉ có nghiệp lực sẽ đưa mình tới cảnh giới mà mình đã tạo ra trong kiếp này, nhân quả như bóng với hình, không bao giờ sai được, nên có câu: "Muốn biết mình đi về đâu, hãy xem mình đã làm gì trong kiếp này".


Chùa sẽ tụng Kinh cầu siêu cúng thất cho Cô mỗi Chủ Nhật.


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà PhậtChùa Kim Quang