Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM

 

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


 

CÁO PHÓ

 
Môn đồ Pháp quyến chúng con Chùa Hoa Nghiêm Grenoble, Chùa Từ Ân Bonneville.

 


Kính tiếc báo tin:

 


Tỳ Kheo Ni Thích Nữ thượng Đàm hạ Hải. 


Thế danh Trần Thị Dung Trụ trì Chùa Hoa Nghiêm Grenoble & Chùa Từ Ân Bonneville. 


Viên tịch vào lúc 20 giờ 46 phút, ngày Ch nhật 12/9/2021 (là ngày 6 tháng 8 năm Tân Sửu) tại chùa Hoa Nghiêm Grenoble.


Trụ thế 80 năm. 
Hạ lạp 33 năm.

 


- Ngày thứ ba 14 tháng 9 năm 2021 (là ngày 8 tháng 8 năm Tân Sửu). 


11g00: Lễ Nhập Quan: Kim Thân Ni Sư được tôn trí tại Chùa Hoa Nghiêm Grenoble.


18g00: Lễ viếng thăm (mỗi ngày).

 


- Ngày thứ sáu 17 tháng 9 năm 2021 (là ngày 11 tháng 8 năm Tân Sửu). 


14g45:  Cử hành lễ truy niệm tại PFI Avenue Grand Sablon - 38700 La Tronche.

 

16g15: Cử hành lễ Trà tỳ tại “Centre Crématorium” - Route Mûrier - 38610 Gières.

 


- Ngày thứ bảy 18/09/2021: Lúc 09g00: Lễ thỉnh giác linh an vị tại Chùa Hoa Nghiêm, 7 Route Clémencières - 38100 Grenoble.

Nay cáo phó

Chúng con môn đồ Pháp quyến 

Chùa Hoa Nghiêm Grenoble & Chùa Từ ân Bonneville

 

 

Chùa Hoa Nghiêm
07 Route de Clémencières
38.000 GRENOBLE
Tél: 04.76.46.56.15
 
________________________


 
CHƯƠNG TRÌNH TANG  LỄNi Sư : Thích Nữ Trí Hải - viên tịch ngày  12-09-2021
 
Khóa Lễ Tụng Kinh Hằng Ngày

Từ ngày 14-09-2021 đến 16-09-2021
 
05 giờ 30' Thức Chúng
06 giờ 00' Công Phu Lăng Nghiêm
09 giờ 30' Tụng Kinh Pháp Hoa - Kinh Địa Tạng
11 giờ 00' Cúng Ngọ
11 giờ 30' Cung Tiến Giác Linh
12 giờ 00' Thọ Trai
13 giờ 30' Lễ Viếng - Niệm Phật
14 giờ 30' Tụng Kinh Pháp Hoa - Kinh Địa Tạng
17 giờ 00' Mông Sơn Thí Thực
18 giờ 00' Tiểu Thực
21 giờ 00' Chỉ Tịnh
 
Chương Trình Có Thể Tùy Nghi Thay Đổi
 
Thứ Sáu, ngày 17-09-2021
  
05 giờ 30' Thức Chúng
06 giờ 00' Công Phu Lăng Nghiêm
09 giờ 45' Lễ Cung Tiễn Kim Quan
14 giờ 45' Tụng Kinh  tại Funérarium Sablon
16 giờ 15' Lễ Trà Tỳ Cử Hành tại Crématorium Gières - tỉnh Grenoble
19 giờ 00' Thỉnh Giác Linh An Vị và Hoàn Mãn


 
Chùa Hoa Nghiêm 
 
 

________________________________
 

BAN  TỔ CHỨC TANG L
CỐ GIÁC LINH NI SƯ THÍCH NỮ ĐÀM HẢI


Từ ngày 13-09-2021 đến ngày 17-09-2021

 

***Ban chứng minh
 

                 HT.  Thích Tánh Thiệt


Ban tổ chức
 

     Trưởng ban :
 

                  TT.  Thích Minh Định 

                  TT.  Thích Minh Đăng 

 
Phó ban tổ chức

 

                  TT.  Thích Trí Thuyên

                  NS.  Thích Nữ Huệ Thiện 


Ban nghi lễ
 

                 TT.  Thích Minh Định 

                 TT.  Thích Minh Đăng 

                 TT.  Thích Hoàng Tất 

                 TT.  Thích Trí Thuyên 

                 TT.  Thích Quảng Viên 

                 TT.  Thích Tâm Nhật


Ban tiếp tân
 

                  TT.  Thích Trí Thuyên

                  NS. Thích Nữ Đàm Tịnh 


Ban tiếp lễ
 

                 NS. Thích Nữ Giác Từ

                 SC.  Thích Nữ Huệ Phước

                 SC.  Thích Nữ Chân Không 

 

Ban trang trí 
 

               TT. Thích Tâm Nhật 

               NS.  TN Huệ Thiện 

               SC. Thích Nữ Trí Tánh 


Ban hương đăng
 

                Chư ni chùa Hoa Nghiêm và chùa Từ Ân 


Ban trai soạn
  

                Phật tử Chùa Hoa Nghiêm 


Ban thị giả hành đường 
 

                SC. Thích Nữ Trí Tánh

                SC.  Thích Nữ Linh Bích 

                Chư ni chùa Tùng  Lâm LS Limoge 


Ban xướng ngôn
 

               TT.  Thích Trí Thuyên 

               NS.  Thích Nữ Huệ Thiện 


Âm thanh ánh sáng
 

                PT.  Nguyễn Văn Dũng ( Grenoble ) 


Quay phim chụp ảnh 
 

                  PT. Dany Grenoble, PT. Giác Đức Paris.


Thủ quỷ 
 

                  PT.  Lê Ngọc Nga (Quan Du) 

                  PT.  Diệp Bảo Nhựt 


Thư ký
 

                NS.  Đàm Tịnh 

                PT.  VuongThanh Tâm 


Vận chuyển
 

                 PT.  Mỹ Dung 

                 PT.  Thanh Thuỷ                  

___________________________________