Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM 

Chương Trình Những Ngày Lễ Tại Chùa Viên Giác Hannover
 từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019
 

27.06.2019 (Thứ năm): Hội Thảo Văn Hóa Phật Giáo

10:00                       Thuyết trình của Hoà Thượng Tiến Sĩ Seelawansa, Giáo Sư Đại Học Wien, Áo Quốc. Ngôn ngữ: Đức ngữ có phụ đề Anh ngữ và Việt ngữ.
11:00                       Thuyết trình của Hoà Thượng Tiến Sĩ Seevali, Giáo Sư Đại Học Senath, Ấn Độ. Ngôn ngữ: Anh ngữ có phụ đề Đức ngữ và Việt ngữ
12:00                       Ngọ trai
15:00                       Lễ Kỷ Niệm 40 năm Phật Giáo Việt Nam tại Đức Quốc, có sự tham dự của các chính khách Đức và chính quyền địa phương Hannover.
                                Chiếu Dias 40 Năm Phật Giáo Việt Nam tại Đức (ĐĐ. Thích Hạnh Giới)
                                Thuyết trình của Giáo Sư Tiến Sĩ Olaf Beuchling pd. Thiện Trí, Giáo Sư Đại Học Magdeburg, Đức Quốc và Kỹ Sư Văn Công Tuấn pd. Nguyên Đạo, Đại Học Kiel. Ngôn ngữ: Đức ngữ và Việt ngữ có phụ đề Anh ngữ.
18:00                       Khách Đức tham quan chùa và dùng tối.
20:00                       Lễ Kỷ Niệm 40 năm xuất bản Báo Viên Giác
Giới thiệu Đặc San Viên Giác, Giới thiệu sách mới của Đạo Hữu Phù Vân
và Đạo Hữu Nguyên Tánh Nguyễn Hiền Đức (ĐH. Chủ Bút và Ban Biên Tập)
                                Ký tặng sách và Đặc San
22:00                       Chỉ tịnh
 
 
28.06.2019 (Thứ sáu): Lễ Khánh Thọ

11:00                       Lễ Khánh Thọ 70 của Hoà Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác (có chương trình riêng)
12:30                       Ngọ trai
15:00                       Trình diễn văn nghệ của các ca sĩ chuyên nghiệp đến từ Hoa Kỳ
18:00                       Dùng tối
18:30                       Cung an chức sự
19:00                       Khảo hạch giới tử thọ giới
                                Đêm văn nghệ (7 Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức trình diễn).
23:00                       Chỉ tịnh
 

 
 
29.06.2019 (Thứ bảy): Đại Giới Đàn Quán Thông

05:45                       Toạ Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00                       Điểm tâm
09:00                       Tấn đàn truyền giới Sa Di và Sa Di Ni
11:00                       Tấn Đàn truyền giới Thức Xoa
12:00                       Ngọ Trai
15:00                       Tấn Đàn truyền Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni
18:00                       Dùng tối
20:00                       Trà đàm
23:00                       Chỉ Tịnh
 
30.06.2019 (Chủ nhật): Kỷ niệm và chúc thọ cho Ông bà cha mẹ trên 60 tuổi

06:00                       Tấn Đàn Truyền Giới Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia
08:00                       Điểm tâm
09:00                       Lễ Kỷ Niệm 40 năm thành lập Chi Bộ Giáo Hội PGVNTN Đức Quốc
                                Lễ tấn phong chư Tôn Đức Tăng Ni lên hàng Giáo Phẩm
                                Lễ chúc thọ cho các Đạo Hữu, Phật Tử từ  60 tuổi trở lên
11:30                       Đại Lễ cúng dường trai tăng
                                Lễ Huân Tăng
14:00                       Mông Sơn Thí Thực
17:00                       Hoàn mãn
 
Ghi chú:
  • Từ ngày 15.06 đến ngày 26.06.2019, Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn, Trụ Trì Tu Viện Vô Lượng Thọ sẽ hướng dẫn Môn Phong Pháp Phái Viên Giác cùng chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử trì tụng bộ Đại Bát Nhã 600 cuốn của Cố Hoà Thượng Thích Trí Nghiêm dịch ra Việt ngữ. Quý Ngài và Quý Vị muốn tham gia Đại Pháp Hội này xin liên lạc về Chùa Viên Giác để ghi danh.
  • Suốt trong thời gian những ngày Đại Lễ, chùa không thâu lệ phí ẩm thực. Chùa Linh Thứu tại Berlin phát tâm trang trí Chánh Điện và Hội Trường và cúng dường 300 bình bát cho chư Tăng Ni và  4.000 đĩa đựng thức ăn.
  • Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trang, Trụ Trì Chùa Viên Quang Tuebbingen, phát tâm thực hiện việc ẩm thực cho Chư tăng Ni trong suốt 4 ngày Đại Lễ.
  • Một vài chùa và các Chi Hội địa phương ở Đức phát tâm nấu thức ăn cúng dường trong suốt những ngày Đại Lễ.
  • Phái Đoàn Tăng Ni và Phật Tử đến từ Quảng Nam phát tâm cúng dường mì Quảng.


Chùa Viên Giác gởi