Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾMDanh sách Phật tử phát tâm đóng góp quỹ từ thiện 
Chùa Kim Quang 2017
 


  Họ và tên Pháp danh
1 Sư cô Đàm Như  
2 Sư cô Đàm Liên  
3 Nguyễn Thị Dẫu  
4 Nguyễn Thị Thanh Hồng Giác Vân
5 Ngô Thị Khánh Linh Diệu Chung
6 Nguyễn Hửu Phước Giác Đức
7 Lưu Thị Hiếu Giác Thảo
8 Trần Thị Mai Diệu Hoa
9 Diệp Văn Thọ Minh Thọ
10 Trần Thị Ngọc Hương Liên Thanh
11 Nguyễn Văn Tho Giác Luân
12 Trần Thị Kim Phương Giác Hướng
13 Trần Thị Xuân Đồng Thu
14 Vũ Thị Lan Thanh Nhàn
15 Đỗ Thị Uỹnh Diệu Nguyện
16 Huỳnh Thị Vân Giác Hà
17 Bùi Văn Thiện Thiện Pháp
18 Dương Thanh Tùng Giác Lâm
19 Văn Thị Tân Giác Xuân
20 Văn Thị Hồng Cúc Diệu An
21 Văn Đinh Đồng Giác Đạo
22 Nguyễn Sửu Bổn Thành
23 Nguyễn Thị Mỹ Dung Bổn Diệu
24 Lý Tú Hà Diệu Hải
25 Anh Giác Tạng&chị Giác Trì  
26 Chú Giác Lộc & Giác Liên  
27 Đỗ Lương Ngọc Hoa Minh
28 Maskine Fatma Giác Hạnh
29 Nguyển Thị Thu Nguyệt Nguyên Bửu
30 Đào Thị Khôi Quả Khôi
31 Diệp Thị Thới Liên Thảo
32 Đỗ Thị Huẩn Bổn Liễu
33 Nelet Caroline Giác Ngọc
34 Trịnh Minh Châu Hải Ngọc
35 Nguyễn Bybyel Diệu Ứng
36 Nguyễn Bá Sử/ cô Giác Huyền Giác Trí
37 Lâm Thanh Trúc  
38 Lefranc Kim Chi Tinh Tâm Thuần
39 Phạm Thị Hồng Phước Diệu Đức
40 Nguyễn Thị Thanh Thanh Niệm Bảo Ân
41 Phan Thị Ngọc Ánh Hồng Hiếu
42 Lê Hồng Thu Mỹ Ngộ
43 Nguyễn Thị Nhiều Như Lộc
44 Phạm Thanh Tú Giác Xinh
45 Võ Minh Phương Thân Nhẫn
46 Leng Nicolas - Giác Trí Giác Huệ
47 Trần Thị Liên Đức Hoa
48 Chưỡng Kim Ngọc Diệu Chiếu
49 Giác Thuận & Giác Hoa  
50 Nguyễn Thị Kim Nguyên Bổn Trung
51 Vũ Thị Bích Liên Giác Đài
52 Võ Trầm Hương Phước Lợi
53 Hoa Thuỷ Tiên  
54 Huỳnh Thị Hai  
55 Nguyễn Ngọc Lang Diệu Vân
56 Phạm thị Quyên Diệu Đức
57 Nguyễn Hoàng Oanh Giác Vũ
58 Oran Robert Diệu Mai
59 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Diệu Hiền
60 Phan Thị Ngọc Bích Diệu Bạch
     
61 Bùi Vỉnh Lộc Chúc Phước
62 Nguyễn Christophe  
63 Nguyễn Clémence  
64 Nguyễn Marlène Giác Thái
65 Sophie  
66 Mahé  
67 Nolan  
68 Võ Thị Thôi Giác Hảo
69 Vũ Ngọc Tuấn  
70 ETHAN  
71 Phan Thị Thanh Thuỷ  
72 Trịnh Thị Hương Giác Thơm
73   Giác Học
74   Giác Ninh
75   Giác Ý