Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM

 


Danh sách Phật tử tình nguyện đóng góp qu từ thiện
Chùa Kim Quang 2018
      


Họ và tên                                      Pháp danh                
 
1.    Sư cô Đàm Như                                                
2.    Sư cô Đàm Liên                                                
3.    Nguyễn Thị Dẫu                                               
4.    Nguyễn Thị Thanh Hồng          Giác Vân                          
5.    Ngô Thị Khánh Linh                 Diệu Chung               
6.    Nguyễn Hửu Phước                 Giác Đức                   
7.    Lưu Thị Hiếu                          Giác Thảo                  
8.    Trần Thị Mai                          Diệu Hoa            
9.    Diệp Văn Thọ                         Minh Thọ                  
10.  Trần Thị Ngọc Hương              Liên Thanh               
11.  Nguyễn Văn Tho                     Giác Luân                  
12.  Trần Thị Kim Phương              Giác Hướng               
13.  Trần Thị Xuân                        Đồng Thu                 
14.  Vũ Thị Lan                             Thanh Nhàn              
15.  Đỗ Thị Uỹnh                           Diệu Nguyện             
16.  Huỳnh Thị Vân                       Giác Hà                    
17.  Bùi Văn Thiện                         Thiện Pháp               
18.  Van Đinh Đồng                       Giác Đạo                   
19.  Đào Văn Thành                                                
20.  Văn Thị Hồng Cúc                    Diệu An                    
21.  Nguyễn Thị Ngọc Dung             Chúc Hoà           
22.  Nguyễn Sửu                            Bổn Thành                
23.  Nguyễn Thị Mỹ Dung               Bổn Diệu                  
24.  Lý Tú Hà                                Diệu Hải            
25.  Anh Giác Tạng & chị Giác Trì                             
26.  Chú Giác Lộc & Giác Liên                                  
27.  Đỗ Lương Ngọc                       Hoa Minh                  
28.  Maskine Fatma                        Giác Hạnh                 
29.  Nguyển Thị Thu Nguyệt           Nguyên Bửu       
30.  Đào Thị Khôi                          Quả Khôi                   
31.  Diệp Thị Thới                         Liên Thảo                 
32.  Đỗ Thị Huẩn                          Bổn Liễu                    
33.  Nelet Caroline                        Giác Ngọc                 
34.  Trịnh Minh Châu                     Hải Ngọc                   
35.  Nguyễn Bybyel                       Diệu Ứng                  
36.  Nguyễn Bá Sử/cô Giác Huyền   Giác Trí              
37.  Lâm Thanh Trúc                                               
38.  Lefranc Kim Chi                      Tinh Tâm Thuần       
39.  Phạm Thị Hồng Phước             Diệu Đức            
40.  Nguyễn Thị Thanh Thanh        Niệm Bảo Ân             
41.  Phan Thị Ngọc Ánh                 Hồng Hiếu                
42.  Lê Hồng Thu                          Mỹ Ngộ                     
43.  Nguyễn Thị Nhiều                   Như Lộc                    
44.  Viên Thị Tố Hoa                     Giác Hồng                 
45.  Võ Minh Phương                    Thân Nhẫn                
46.  Leng Nicolas - Giác Trí            Giác Huệ            
47.  Trần Thị Liên                         Đức Hoa                   
48.  Giác Thuận & Giác Hoa                                     
49.  Nguyễn Thị Kim Nguyên         Bổn Trung                
50.  APAN HELENE                       Diệu Minh                 
51.  Huỳnh Thị Hai                                                  
52.  Nguyễn Ngọc Lang                 Diệu Vân                  
53.  Phạm thị Quyên                     Diệu Đức                  
54.  Nguyễn Hoàng Oanh              Giác Vũ                     
55.  Oran Robert                          Diệu Mai                    
56.  Nguyễn Thị Cẩm Hồng           Diệu Hiền           
57.  Phan Thị Ngọc Bích                Diệu Bạch                 
58.  Chu Marie
59.  Dương Thị Lựa
_________________

60.   Bùi Vỉnh Lộc                         Chúc Phước                     
61.   Nguyễn Christophe                                           
62.   Nguyễn Clémence                                            
63.   Sophie                                                
64.   Mahé                                                  
65.   Nolan                                                  
66.   Aylia                                                   
67.   Võ Thị Thôi                           Giác Hảo                         
68.   Vũ Ngọc Tuấn                                                  
69.   Ethan                                                 
70.   Phan Thị Thanh Thuỷ                                       
71.   Trịnh Thị Hương                    Giác Thơm                     
72.   Giác Học                                       
73.   Giác Ninh                                            
74.   Giác Ý                                          
75.   Vũ Thị Bích Liên                     Giác Đài                         
76.   Chưỡng Kim Ngọc                  Diệu Chiếu               
77.   Hoa Thuỷ Tiên                                                 
78.   Chu Marie
79.   Nguyễn Marlène                     Giác Thái