Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
 

 
_____________________


Chùa Kim Quang ngày 28/01/2022
Hồi hướng công đức thỉnh tượng Phật
Kể từ khi phát tâm thỉnh 2 tượng Phật đến nay là khoảng 18 tháng, bây giờ 2 tượng Phật đã về đến Chùa, đã an trí trong chánh điện thêm phần trang nghiêm, thành "Tam Thế Phật", công đức này thật không nhỏ, đều do các Phật tử khắp nơi phát tâm hùn phước. Hai tượng Phật này làm bằng gỗ Long Não, loại gỗ thơm. Đáng lý ra sẽ về Chùa rất sớm, nhưng dịch bệnh Cô Vy, nên rất nhiều trắc trở, khó khăn, nhưng cuối cùng cũng đã về được trước Tết Nhâm Dần 2022.

Để đem được hai tượng Phật này vào Chánh điện thật là gian nan khó khăn vô cùng, ban đầu thợ tạc tượng làm hai phần, phần thân và toà sen, nhưng khi sơn thếp vàng thì họ lại dán dính vào nên rất nặng. Phải thuê xe xúc đưa lên bàn thờ, phải mất một ngày mới đưa lên được. Cũng nhờ các Phật tử đông đảo phát tâm công quả, cuối cùng cũng đưa được lên bàn thờ.

Xin hồi hướng công đức của tất cả các Phật tử khắp nơi đã hùn phước phát tâm tạc tượng Phật, thếp vàng, vận chuyển về đến chùa và các Phật tử công quả đưa tượng
 Phật vào Chánh Điện.

Xin chúc tất cả quý vị và toàn gia quyến năm mới Nhâm Dần 2022 được nhiều sức khoẻ và an vui.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát


Trụ trì Chùa Kim Quang

Thích Minh Định