Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


Ấn Tống Kinh sách

 
Quyển Ý Nghĩa Đời Người này, trước kia tên là Nhân Sinh Yếu Nghĩa, vì nghĩa chưa rõ lắm, nên đổi lại cho rõ nghĩa hơn. Cách đây cũng gần 20 năm, đã in ra bố thí, nhưng đã hết từ lâu. Năm tới 2017, dự định sẽ tái bản 1.000 hoặc 2.000 quyển để bố thí ở Việt Nam, cũng như các nơi nếu quý vị nào cần thiết thì liên lạc.

Quyển Ý Nghĩa Đời Người này rất thâm thuý, tuy cố H.T Tuyên Hoá thuyết giảng lời lẽ giản dị, mộc mạc, nhưng nghĩa lý rất cao thâm huyền diệu, đi vào tâm người. Nếu người tu học, đọc hết quyển sách này, y theo trong đó mà thực hành, thì sẽ giác
 ngộ được ít nhiều ngay trong đời này, không cần phải tìm cầu đâu xa vời.

Đặc biệt cố Hoà Thượng nhấn mạnh về Sáu Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thành đó là : Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không nói dối. Sáu đại tông chỉ này cũng có thể nói là kim chỉ nam của người tu hành, dù xuất gia hay tại gia, đều lợi lạc vô cùng, nhất là thời đại ngày nay.

Bài mở
 đầu cố Hoà Thượng giảng về diệu lý Bát Nhã, phá chấp ngã và chấp pháp, trừ bốn tướng : Tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Kế đến cố H.T giảng về Thiền rất tỉ mỉ để người tu Thiền không sợ lầm đường lạc lối, không sợ tẩu hoả nhập ma, nếu cẩn thận y theo lời của Hoà Thượng dạy. Những bài sau nói về nhân quả ba đời, để người tu học thấu hiểu được « Tiền nhân hậu quả », trả nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới, tu nhân tích đức, tài bồi căn lành, tu phước tu huệ, thì tương lai sẽ giải thoát giác ngộ.

Và điểm quan trọng nữa là Hoà Thượng khai thị, dù tu gì đi nữa, cũng phải trở về tự tánh của mình, soi xét tâm mình, cầu nơi chính mình, không nên tìm cầu chi xa vời, đạo ở ngay trước mắt mà cầu chi xa. Phần đông ngày nay, đa số tu học đều bỏ gốc theo ngọn, quên tâm Phật của chính mình, mà tìm cầu Phật ở những nơi phồn hoa đô thị ồn ào, chạy theo trào lưu, mà bỏ quên mất ông Phật thật của chính mình, thật là đáng thương xót.

Vì lợi lạc chúng sinh, nên đầu năm 2017, sẽ tái bản để bố thí cho các Phật tử, nhất là ở Việt Nam, chưa có cơ hội đọc quyển Ý Nghĩa Đời Người này. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh, nghiệp chướng tiêu trừ, trí huệ tăng trưởng, tinh tấn tu học, sớm được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

 
Giá in mỗi quyển khoảng 5 euros. Tuỳ hỉ sự phát tâm hùn phước Ấn Tống Kinh sách của tất cả Quý Vị, công đức vô lượng vô biên.
 

Và quyển
 Chú Đại Bi do cố H.T Tuyên Hoá giảng giải, đã dịch ra tiếng Việt và in ra bố thí lần đầu tiên cách đây 20 năm, đã hết từ lâu, nhân dịp năm 2017 tái bản lại để bố thí. Chú Đại Bi là Thần Chú diệu dụng không thể nghĩ bàn, đa số tất cả mọi người đều thuộc lòng, thọ trì đọc tụng hằng ngày. Cũng có những người thọ trì mỗi ngày 21 biến, hoặc 108 biến. Nếu như thọ trì đọc tụng mỗi ngày 108 biến, trong vòng 3 năm, thì có thể nói sẽ đạt được những cảnh giới không thể nghĩ bàn, tuỳ tâm mãn nguyện, sở cầu tất ứng, còn có thể chữa trị những chứng bệnh khó trị, hoặc những chứng bệnh hiểm nghèo, hoặc những chứng bệnh bác sĩ đã chê, nhưng phải thành tâm mới có sự cảm ứng.
 
Tại sao gọi là Chú Đại Bi, vì Chú này hay ban vui cứu khổ. Chú Đại Bi này của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta đã biết rõ, Ngài là bậc Cứu Khổ Ban Vui cho tất cả chúng sinh. Cho nên Thần Chú Đại Bi này của Ngài, cũng không ngoài mục đích cứu khổ ban vui, giải trừ hoạn nạn, bất cứ chúng sinh cầu gì, như : Bệnh tật, tai qua nạn khỏi, cầu con cái .v.v... nếu thành tâm trì tụng, đều sẽ được toại tâm mãn nguyện, sở cầu như ý.  
 
Cho nên Chú Đại Bi rất lợi lạc vô cùng, bất cứ ai thành tâm trì tụng, đều sẽ có sự cảm ứng. Hy vọng tất cả mọi người tinh tấn siêng năng trì tụng, thì sẽ được lợi lạc vô cùng tận. 
A Di Đà Phật

Chùa Kim Quang
Danh sách phát tâm Ấn Tống
quyển Ý Nghĩa Đời Người và Chú Đại Bi giảng giảiThích Pháp Đạt.
Thích Nữ Đàm Liên.
Thích Nữ Pháp Hạnh.
1. Nguyễn Thanh Tân.
2. Trịnh Thị Mỹ Dung.
3. Văn Huỳnh Anh.
4. Lý Thị Nguyệt.
5. Nguyễn Văn Nghĩa.
6. Phạm Lan Anh.
7. Chị em Trang Ngọc Phượng.
8. Ngô Thị Thanh Phương.   
9. Đỗ Ngọc Sơn.
10. Lương Thị Hiệp.
11. Nguyễn Thị Phương.
12. Giác Đạo.
13. Diệu An. 
14. Diệu Thư.
15. Đức Hoa.
16. Nguyên Bửu.
17. Ali.
18. Diệu Minh.
19. Hoa Minh.
20. Giác Thiện.
21. Giác Vân.
22. GĐ Tuệ Minh Hội.
23. Diệu Vân.
24. Diệu Đức.
25. Nguyễn Sophie.
26. Văn Thị Lệ.   
27. Phạm Thị Ngọc Anh.
28. Ngô Thị Bê.
29. Trịnh Quốc Tuấn.
30. Huỳnh Văn Dần.
31. Soroza Huỳnh.
32. Lưu Thị Tỏi.
33. Chị Châu.
34. Đỗ Hà.
35. Chattou.
36. Chú Thao.
37. Vô danh.
38. Nguyễn Thị Ánh Tuyết.
39. Diệu Viên.
40. Diệu Hương.
41. Diệu Châu. 
42. Phan Đoàn Olivier.   
43. H.L Trần Thị Lượm.
44. Giác Giới.
45. Lâm Phụng Hoàng.
46. Lâm Du Tùng.
47. Lâm Du Xuân.
48. Lâm Du Nghĩa.
49. Lâm Quentin.
50. Lâm Kevin.
51. Lâm Estelle.
52. Lâm Nguyễn Ngân Hà.
53. Trịnh Katie.
54. Trịnh Maxim.  
55. Diệu Thắng.
56. Giác Tú.
57. Khánh Linh.
58. Diệu Hải.
59. Diệu Hạnh.
60. Nguyễn Kim Ngọc.
61. Nghi
êm Anh.
62. Qu
ảng Nguyệt.
63. Chị em Giác Ho
àng.
64. Giác Thị.
65. T
âm Chân.
66. H.L Gabriel Scott.
67. Phạm Thị Hồng Ngọc.
68. Lý Véronique.
69. Ph
ạm Văn Tình.
70. Lương Văn Đức.
71. Nguyễn Thị Ngọc.
72. Nguyễn Thị Tính.
73. Nguyễn Thị Tình.
74. Vũ Thị Cúc.
75. Đặng Hùng Nam.
76. Vương Quang Hưng.
...