Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Chương trình tu học từ Thứ Bảy 22/06 đến Chủ Nhật 23/06/2019
 

Chùa Kim Quang đủ duyên lành được sự hứa khả của Hoà Thượng Thích Quảng Ba trụ trì Tu Viện Van Hạnh Canberra Úc Châu, dành thời gian quang lâm Chùa Kim Quang truyền Bát Quan Trai và thuyết giảng vào những ngày 22/06 đến Chủ Nhật 23/06/2019. Đây là một nhân duyên hi hữu của Chùa Kim Quang, được Hoà Thượng ghé thăm và Thuyết giảng, tri ân Hoà Thượng rất nhiều. 

Mới tối Thứ Năm 20/06 hôm qua, Hoà Thượng mới báo tin cho biết Hoà Thượng sẽ qua Chùa Kim Quang để thuyết giảng. Nên không kịp thông báo cho phật tử biết sớm, vì lúc này nhiều người đi nghỉ hè, mong các Phật tử hoan hỉ, mọi việc tùy duyên thôi, kính chúc Hoà Thượng pháp thể an khang, Phật sự thành tựu viên mãn.


A di đà Phật
Chùa Kim Quang


Chương Trình tu học: 
 
Thứ Bảy 22/06/2019

08 giờ 00: Chư Phật tử tê tựu.
08 giờ 30: Tung Kinh.
10 gio 00: Truyền giới Bát Quan Trai và Thuyết giảng. (H. T Thích Quảng Ba).
12 giờ 00: Thọ trai.
13 giờ 00: Chỉ tịnh.
14 giờ 00 : Thuyết giảng (H. T Thích Quảng Ba).
15 giờ 30: Giải lao.
16 giờ 00: Tụng Kinh và thí thực.
19 giờ 30: Thuyết giảng và vân đáp Phật pháp (H. T Thích Quảng Ba).
22 giờ 00: Chỉ tinh.
 

Chủ Nhật 23/06/2019

04 giờ 30: Thức dậy.
05 giờ 00: Khóa lễ sáng.
07 giờ 00: Dùng sáng.
10 giờ 00: Khóa lễ Kinh Di Đà và Cầu Siêu.
11 giờ 00: Thuyết giảng (H. T Thích Quảng Ba).
12 giờ 00: Dùng cơm trưa.
14 giờ 00: Thí thực.
16 giờ 00: Hoàn mãn.