Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


__________________________________
 


Lễ Dâng Y Kathina Chủ Nhật 26/11/2023
Chùa Kim Quang ngày 01/11/2023

Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử


 

Vào ngày Chủ Nht 26/11/2023, Chùa sẽ tổ chức Lễ Dâng Y Kathina, theo truyền thống Phật Giáo nguyên thuỷ, đây là lần thứ 2. Duyên khởi lễ Dâng Y này là từ năm ngoái có gia đình Phật tử phát tâm Dâng Cúng Y lên chư Tăng để hồi hướng công đức cho người thân vừa mới mất, được đông đảo Phật tử phát tâm Dâng Cúng Y lên chư Tăng. Nên năm nay tiếp tục để cho các Phật tử làm phước Cúng Y dâng lên chư Tăng Ni khoảng 11 vị, hồi hướng công đức cho người thân còn sống hoặc đã mất đều được lợi lạc. Nếu Quý Vị nào phát tâm muốn Dâng Y (Y Nam Tông) cúng dường chư Tăng thì liên lạc với Chùa, vì Y có giới hạn, nên phải đăng ký trước, càng sớm càng tốt, để Chùa lo Y cho đầy đủ.
 
Chương trình như sau:
 
09h30: Chư Phật tử tề tựu.
10h00: Khóa lễ Kinh A Di Đà.
11h15: Khai thị Ý nghĩa Dâng Y cúng dường.
11h45: Tát bạch Dâng Y cúng dường và cúng dường Trai Tăng.
12h15: Cúng các hương linh.
12h30: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Kính mong tất cả Phật tử xa gần bớt chút thì giờ, về Chùa dự lễ Dâng Y, lạy Phật tụng Kinh, vun bồi phước lành, báo Phật ân đức.A Di Đà Phật

Chùa Kim Quang