Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


__________________________________
 


Lễ Dâng Y Kathina Chủ Nhật 13/11/2022Chùa Kim Quang ngày 15/10/2022

Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử

 

Vào ngày Chủ Nhật 13/11/2022, có gia đình Nguyễn Thị Thu Hương, Pháp danh Giác Linh phát tâm muốn Dâng Y lên 7 vị Tăng Ni. Cho nên Chùa tổ chức Lễ Dâng Y vào ngày nói trên. Nếu Quý Vị nào phát tâm muốn Dâng Y (Y Nam Tông) cúng dường chư Tăng thì liên lạc với Chùa, mỗi phần Y là 30 euros, vì Y có giới hạn nên phải đăng ký trước, càng sớm càng tốt, để Chùa lo Y cho đầy đủ.

Chương trình như sau:

09h30: Chư Phật tử t tựu.
10h00: Khóa lễ Kinh A Di Đà.
11h15: Khai thị Ý nghĩa Dâng Y cúng dường.
11h45: Tát bạch Dâng Y cúng dường và cúng dường trai Tăng.
12h15: Cúng các hương linh.
12h30: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

A Di Đà Phật

Chùa Kim Quang