Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


____________________
 

 


 
Chùa Kim Quang ngày 09/09/2023

Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử
 

Nếu thế giới Ta Bà này không có nhiều khổ đau, thì Bồ Tát Quán Thế Âm không đến thế giới này làm gì. Ngài từ bi thương xót chúng sinh ở thế giới này quá nhiều khổ đau, nên Ngài đã phát đại nguyện đến thế giới này để cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh.

Chúng ta ai cũng đều biết đến Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài như người Mẹ hiền, thương tất cả chúng sinh như con một, Ngài lúc nào cũng lắng nghe tiếng của chúng sinh, bất cứ chúng sinh nào khổ đau, hoạn nạn, bất hạnh .v.v... thành tâm niệm danh hiệu của Ngài, thì mọi chuyện sẽ chuyển hung hoá cát, chuyển xấu thành tốt, làm cho chúng sinh được toại tâm mãn nguyện, đó là hạnh từ bi vô biên độ sanh của Ngài, khiến cho chúng sinh niềm tin sâu dày, căn lành ngày càng tăng trưởng, hướng đến con đường giải thoát giác ngộ.

Không bút mực nào tả hết tấm lòng đại từ đại bi cứu khổ ban vui không bờ bến của Ngài đối với chúng ta chúng sinh.

Ðể tưởng niệm đến ngày Lễ Vía của Ngài. Chùa Kim Quang sẽ tổ chức Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm vào ngày chủ nhật 29/10/2023, nhằm ngày 15/09/ÂL.
 
Chương trình như sau :
 
09 h 30 : Chư Phật tử tề tựu.
10 h 00 : Khoá lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm.
11 h 00 : - Khai thị.
              - Các em nhỏ ca và múa góp vui.
              - Cắt bánh sinh nhật.
11 h 50 : Cúng chư hương linh thờ tại Chùa.
12 h 00 : Thọ trai.
14 h 00 : Thí thực cô hồn.
16 h 00 : Hoàn mãn.
 
Kính mong tất cả Phật tử xa gần, bớt chút thì giờ về Chùa dự lễ, lạy Phật, tụng kinh, nghe pháp, vun bồi phước lành, báo Phật ân đức.

 
Trụ trì Chùa Kim Quang kính mời

T.T Thích Minh Định
Thông báo:

- Thọ Bát Quan Trai, từ sáng thứ bảy 28/10/2023. Mong các vị Phật tử cố gắng tinh tấn đi Thọ Bát trở lại.


Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát

  
________________________________ 

Chùa Kim Quang ngày 09/09/2023

Kính Gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử
 

Tục ngữ Việt Nam có câu : "Kính lão đắc thọ", để nói lên tinh thần người nhỏ tuổi cung kính đối với các bậc trưởng thượng lớn tuổi từ 60 tuổi trở lên. Đó cũng là truyền thống văn hoá của Á đông nói chung, Việt Nam nói riêng.
 
Để noi theo truyền thống và cũng là giữ gìn văn hoá tốt đẹp ấy, Chùa Kim Quang sẽ tổ chức ngày "Kính Lão Trọng Hiền" vào ngày Chủ Nhật 29/10/2023 nhằm ngày 15/09/ÂL, cùng ngày Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm.
 
Chương trình như sau :
 
09 h 30 : Chư Phật tử tề tựu.
10 h 00 : Khoá lễ tụng Kinh Phổ Môn.
11 h 00 : Thuyết Pháp.
11 h 30 : Phát biểu cảm tưởng của các Cụ.
11 h 45 : Các Cụ cắt bánh sinh nhật mừng "Kính Lão"
12 h 00 : Thọ trai thân mật.
14 h 00 : Thí thực.
16 h 30 : Hoàn mãn.
 
Kính mời tất cả quý vị Phật tử vui lòng bớt chút thì giờ đến Chùa dự buổi lễ nói trên, nhất là con cháu cố gắng đưa cha mẹ ông bà của mình đến Chùa vào ngày này, cũng để góp phần giữ gìn truyền thống văn hoá tốt đẹp của tổ tiên để lại.
 
Trước khi dứt lời, kính chúc tất cả Quý Vị Phật tử xa gần thân tâm luôn an lạc, vạn sự cát tường như ý.
 
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
 
Trụ trì Chùa Kim Quang kính mời
 
T.T Thích Minh Định

______________________________


 


Chương trình ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 28-29/10/2023
 

Thứ Bảy ngày 28/10/2023:
 
- 4h30 : Thức dậy.
- 5h00 : Khoá lễ sáng.
- 06h45: Điểm tâm.
- 08h00: Phật tử vân tập.
- 08h30: Đọc tụng Kinh Phổ Môn.
- 09h10: Đi niệm danh diệu Bồ Tát Quán Âm.
- 09h30: Ngồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm.
- 09h50: Đi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm.
- 10h10: Cúng ngọ và hồi hướng.
- 10h30: Truyền Bát Quan trai giới và khai thị.
- 11h30: Thọ trai.
- 12h30: Chỉ tịnh.
- 14h15: Tụng Kinh Phổ Môn.
- 14h50: Đi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm.
- 15h10: Ngồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm.
- 15h30: Quán tưởng Bồ Tát quán Âm.
- 15h50: Đi niệm danh hiệu BTQÂ.
- 16h10: Ngồi niệm danh hiệu BTQÂ.
- 16h30: Hồi hướng.
- 16h50: Nghỉ giải lao uống nước.
- 18h30: Lạy Ngũ Bách Danh và thí thực.
- 20h00: Khai thị.
- 22h00: Chỉ tịnh.

Chủ Nhật ngày 29/10/2023

- 04h30 : Thức dậy.
- 05h00 : Khoá lễ sáng.
- 06h45 : Điểm tâm.
- 08h15 : Ni
ệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.
- 09h15 : Nghỉ giải lao.
- 10h00 : Khoá lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm.
- 11h15 : - Thuyết pháp.
              - Các anh ch em ca múa góp vui.
              - Cắt bánh sinh nhật.
- 12h15 : Cúng chư hương linh thờ tại Chùa.
- 12h30 : Thọ trai.
- 14h00 : Thí thực cô hồn.
- 16h00 : Hoàn mãn.

 
 
 
 


 


 
 

 

Pagode Kim Quang le 09/09/2023

Chers Fidèles et Amis Bouddhistes
 

Lorsqu’on parle du Bodhisattva Avalokitesvara, c’est qu’on parle de son immense cœur de compassion universelle.
 
Bodhisattva Avalokitesvara est comme une mère vertueuse, qui aime tous les êtres vivants comme son unique enfant. Elle observe et écoute toujours les voix des êtres vivants. Si un être humain est souffrant, malheureux, ou malchanceux, s’il récite sincèrement le nom du Bodhisattva, alors toutes les mauvaises situations seront changées en bonnes et son vœu est donc exaucé. Ainsi, c’est grâce à ce miracle que sa foi s’augmentera, il fera naître le cœur de la Bodicitta et suivre le chemin libéré du Bouddha.
 
Certes, il n’y a donc pas assez d’encre et papier pour exprimer le grand cœur compatissant du Bodhisattva envers tous les êtres vivants.

Ainsi, pour lui rendre hommage et nous souvenir de lui, Pagode Kim Quang organisera une cérémonie religieuse le dimanche 29/10/2023.
 
Le programme de la journée :
 
09 h 30 : Arrivée des invités.
10 h 00 : La cérémonie commence.
11 h 00 : Conférence sur le Dharma.
11 h 30 : Offrandes aux décédés.
12 h 00 : Repas végétarien amical.
14 h 00 : Offrandes aux esprits affamés.
16 h 30 : Fin de la cérémonie.
 
Je vous prie de bien vouloir consacrer un peu de votre temps précieux pour venir assister à la fête, vénérer le Bouddha, réciter le Sutra et écouter le Dharma. Toutes ces bonnes actions sont un bon moyen pour augmenter votre mérite et vertu.
 

Le président de l’association
Pagode Kim Quang


Vén. Thich Minh Dinh - Heng Ly