Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM

 
__________________________________
Chùa Kim Quang ngày 29/12/2023

Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử 
Vào ngày mồng 8 tháng 12 Âm Lịch cách đây hơn 26 thế kỷ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật dưới cội Bồ Đề, sau khi Ngài ngồi thiền nhập định 49 ngày, chứng ngộ quả vị Phật toàn giác.

Từ đó đến nay ánh sáng Phật pháp đã lan rộng khắp năm châu, cứu độ giác ngộ giải thoát khổ đau vô lượng chúng sinh, bất cứ ai hiểu biết và thực hành đều được an vui bớt khổ, cứu cánh là giác ngộ giải thoát.

Trong cõi đời ác trược mà chúng ta đang sống khổ nhiều vui ít, nhờ giáo lý ánh sáng Phật pháp phá tan màn đêm vô minh u tối, đưa chúng sinh ra khỏi biển khổ trầm luân, đạt đến bến bờ an vui giải thoát, không bút mực nào tả hết được.

Để tưởng niệm đến ngày Lễ Vía của Ngài, Chùa Kim Quang tổ chức Lễ Vía Đức Phật Thành Đạo vào ngày Chủ Nhật 21/01/2024, nhằm ngày mồng 11/12 ÂL.

Chương trình như sau :

09 h 00 : Chư Phật tử tề tựu.
10 h 00 : Khoá lễ chính thức.
11 h 15 : Khai thị nhân ngày Đức Phật thành đạo.
11 h 50 : Cúng các Hương Linh thờ tại Chùa.
12 h 15 : Thọ Trai.
14 h 00 : Thí thực.
16 h 00 : Hoàn mãn.
 
Kính mong tất cả Quý Vị Phật Tử xa gần phát tâm đến Chùa dự lễ, lạy Phật tụng Kinh, nghe pháp, vun bồi phước lành, báo Phật ân đức.


Trụ trì Chùa Kim Quang kính mời


Thích Minh Định