Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE
 
LẠT MA HÓA SANH ĐỜI THỨ CHÍN
TU VIỆN JUNGPA - LITHANG, KHAM, TÂY TẠNG

 
GIẢNG SƯ & LUẬN SƯ
ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO SERAMEY, ẤN ĐỘ
 
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE - TORONTO &
CHÙA JAM TSE CHO LING TIBETAN BUDDHIST TEMPLE - CALGARY , CANADA
 
Hoằng Pháp tại Paris, France Tháng 10 năm 2014

sẽ thuyết giảng vào ngày Thứ bảy ngày 25/10/2014 lúc  3:00 chiều
                                        
và 

Chủ nhật ngày 26/10/2014 lúc 3:00 chiều tại
 
CHÙA KIM QUANG
  

75 Allee Circulaire 93600 - Aulnay Sous Bois France
Tel: 00 33 1 48 69 01 24   hay  00 33 7 82 49 25 84

Thuyết giảngChuyển Hóa Tâm, giáo huấn làm thế nào để chuyển nghịch cảnh thành đạo lộ tu tập
 
Thuyết giảng và Lễ Yamantaka giải trừ nghiệp chướng. Đức Phật Chiến Thắng Dạ Ma Yamantaka là hóa thân của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, giúp giải trừ ác nghiệp, bệnh tật, oán kết và chướng ngại, đặc biệt dành cho người bệnh
____________________________________
 
Tại Ấn Độ có đến 16 bậc giác ngộ và giòng Neten Rinpoche bắt đầu từ ngài Lam Tran Ten (tiếng Phạn là ChudaPantaka, tiếng Việt là Chu Lợi Bàn Đà Dà), bậc giác ngộ thứ 11. Ngài đã tái sanh nhiều lần ở Ấn Độ và Tây Tạng dưới dạng Bồ Tát Mahasiddha. Sau đó ngài được gọi là His Eminence Tulku Neten Rinpoche và lãnh chức vụ Lạt Ma và viện trưởng tu viện Jungpa ở Tây Tạng.

Tu viện đã được ngài Neten Rinpoche đời thứ 1 xây cất. Ngài là vị Lạt Ma tái sanh của ngài Tsangchung Sangye Pasang, đệ tử của Lạt Ma Tsongkhapa. His Eminence Tulku Neten Rinpoche hiện thời, ra đời một năm sau khi vị Lạt Ma Neten Rinpoche đời thứ 8 viên tịch. Năm 1986, Đức Dalai Lama đã tìm ra được ngài Tulku Neten Rinpoche, chính thức công nhận ngài là vị Lạt Ma tái sanh đời thứ 9 (Tulku) và giao trọng trách quan trọng của một vị viện trưởng để tiếp tục bảo tồn tu viện Jungpa. Trước khi được công nhận là vị tái sanh đời thứ 9, ngài đã là một vị học giả nổi tiếng của Đại Học Phật Học SeraMey ở Ấn Độ. Ngài rất tinh thông nghi lễ Mật Tông và được sự kính nể của tất cả chư tăng như một vị Giảng Sư và một Luận sư.

Sau khi đạt bằng cấp cao nhất Geshe Lharampa ( Ph.D Tiến sĩ Phật học ), His Eminence Tulku Neten Rinpoche tiếp tục nghiên cứu và tu tập thêm tại tu viện Mật Tông Gyumed. Sau 4 năm tinh tấn tu học và thực hành giáo pháp, ngài thành công trong khóa thi do Đức Dalai Lama cùng hội đồng giáo sư tu sĩ tổ chức và lãnh bằng  Ngagrampa (bằng cấp cao nhất về Mật Tông ). Ngài giảng dạy tại tu viện Gyumed và cùng một lúc nhận trách nhiệm làm vị Thầy trông coi về Kỷ Luật. Sau đó ngài trở lại dạy chư tăng ở Đại Học Phật Học SeraMey, miền nam Ấn Độ.
 
 
Mọi chi tiết xin xem trang web http://www.jamtsecholing.org. Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ Tạng ngữsang Việt ngữ và Anh ngữ tùy theo yêu cầu