Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
 
Chùa/Pagode Kim Quang
75, Allée Circulaire
 93600 Aulnay Sous Bois - France
 Tel: 01.48.69.01.24 - port: 06.95.01.36.51
 email: kimquangtu@gmail.com
 www: chuakimquang.com
__________________________ 


Thỉnh Kinh sách H.T Tuyên Hoá giảng giải


Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng giải, được T.T Thích Minh Định đã trải qua trên 20 năm dịch ra tiếng Việt, rất công phu. Gồm có những bộ Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi .v.v... Những bộ Kinh đại thừa cao thâm huyền diệu. Mỗi khi bắt đầu dịch Kinh, Chú, đều thầm nguyện chư Phật gia hộ, mong sao cho dịch cho: Trên thì khế với ý của Phật, dưới thì hợp với căn cơ chúng sinh và đúng với ý giảng của Hoà Thượng Tuyên Hoá.


Những Kinh sách gồm có:

- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 1
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 2
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 3
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 4
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 6
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20.
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25. (Trọn bộ)
 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 1
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 2
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 3
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 4
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ).
 
- Chú Lăng Nghiêm Chú và kệ giảng giải tập 1.
- Chú Lăng Nghiêm kệ và giảng giải tập cuối
 (trọn bộ).
 
- Chú Đại Bi giảng giải.
- Ý nghĩa đời người.
 
- Quý Vị nào muốn thỉnh những Kinh sách trên, để đọc, nghiên cứu, hoặc tặng cho thân nhân bạn bè, Chùa, Tự Viện, thì xin liên lạc về Chùa Kim Quang.A di đà Phật
Chùa Kim Quang