Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM

 

 
____________________HÙN PHƯỚC THỈNH TƯỢNG PHẬTChùa Kim Quang ngày 15/07/2020

Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật TửHiện tại Chùa Kim Quang đang đặt thêm 2 tượng Phật, 1 tượng Phật Dược Sư và 1 tượng Phật Di Đà thờ trong Chánh Điện, cao 2 mét và hào quang phía sau, tổng cao là 2,70 mét bằng gỗ thơm Long Não. Để hai bên đức Phật Thích Ca đang thờ, thành "Tam Thế Phật". Vì bề ngang Chánh Điện rộng 11 mét, nên thờ Tam Thế Phật sẽ trang nghiêm hơn. Vị Phật Thích Ca giáo chủ cõi Ta Bà, thế giới của chúng ta đang sống, cũng là vị Phật Tổ, khai sáng ra đạo Phật, nhờ Ngài mà chúng ta thấm nhuần giáo Pháp và đang đi trên con đường giác ngộ của Ngài. Vị Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở Phương Đông, cũng có nhân duyên với chúng sinh ở thế giới Ta Bà, Ngài cũng hay gia hộ cho chúng sinh được bình an, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Còn vị Phật Di Đà ở thế giới Cực Lạc Phương Tây, cũng có nhân duyên với chúng sinh ở thế giới Ta Bà, Ngài cũng đã và đang tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh về cõi nước của Ngài, nếu niệm Phật và cầu vãng sinh về thế giới của Ngài.
 
 
  

Công đức làm tượng Phật không thể nghĩ bàn, chúng ta ai ai cũng đều biết. Tuỳ hỉ sự phát tâm hùn phước thỉnh tượng Phật
 của các vị, công đức vô lượng vô biên.

Xin hồi hướng công đức của tất cả các vị lên ngôi Tam Bảo chứng minh, kính chúc tất cả Quý Vị thân tâm an lạc, vạn sự các tường như ý.


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh


Trụ Trì Chùa Kim Quang


TT Thích Minh Định


  
DANH SÁCH CÚNG DƯỢNG TƯỢNG PHẬT
 


- Sư Cô Đàm Như và Hội Từ Thiện Chùa Kim Quang.
- S
ư Cô Thích Nữ Đàm Liên.
- Sư Bác Thích Pháp Đạt.
- Ni Cô Thích Nữ Pháp Hạnh.
- Cô Giác Minh - Tôn Nữ Bích Nga.
- Bác Thuy Dang.
- Cô Trish Ly.
- Chị Cô Trish Ly. 
- Nguyễn Ni Na.
- H.L 
Nguyễn Thị Mường pd Đồng Mãn
- Cô Giác Trung.
- Nguyễn Thị Lệ Hằng.
- Nguyễn Thanh Hoàng.
- Nguyễn Thị Lệ Huyền.
- Trần Ngọc Anh.
- Cô Giác Thiện.
- Trần Thị Kim Phương.
- Trần Ngọc Pháp.
- Trần Ngọc Đạt.
- Cô Giác Quả.
- GĐ Cô Ánh Tuyết.
- Cô Giác Vân.
- Cô Hà Tâm.
- Chú Giác Đức + Cô Giác Thảo.
- Cô Nguyên Bảo
.
- Chị Ngân.
- Chị Tuyến.
- Chị Ali - Giác Hạnh
.
- Bác Vannaxay Hồng.
- Bác Bùi Minh Châu.
- Cô Diệu Hiền.
- Cô Thuỷ Mập.
- Cô Diệu Ngọc.
- Cô Đồng Thu.
- Cô Lê Thị Đời.
- Cô Giới Tính.
- Cô Diệu Bạch.
- Cô Lê Thị Minh Tâm.
- Chú Nguyễn Hùng Cường - Nhật Cảnh Hùng.
- Cô Phan Thị Thảo - Lệ Hiếu.
- Cô Tammy Pham - Tâm
 Hương.
- Lý Thị Nguyệt - Diệu Tịnh.
- Nguyễn Yến Nhi - Trí Kiến.
- Nguyễn Văn Phúc - Tuệ Minh Quang.
- Nguyễn Thị Minh - Diệu Thanh.
- Thái Bích Thuý.
- Nguyễn Thị Gái - Chơn Tịnh Phong.

- Trần Quang Trung - Trí Minh.
- Phạm Xuân Thiếp - Hồng Hiếu.
- Nguyễn Thị Thảo - ở VN.
- Đinh Thị Quý.
- Trịnh Tự Nhiên - Minh Lạc.
- Trần Văn Biểu - Đồng Lô.
- Trương Mỹ Anh - Công Ngọc.
- Dương Thị Lan - Diệu Hoa.
- Ô Thị Tốt - Diệu Thọ.
- Tăng Lý Hoa - Diệu Liên.
- Tăng Bích Phân - Thiện Lý.
- Lý Trần Châu.
- Nguyễn Lý Đình.
- Nguyễn Thành Phú.
- Lý Tiếu Vinh.
- Đào Bích Thanh - Diệu Quang.
- Đào Mỹ Uyên - Diệu Thục.
- Tăng Bích Thường - Chơn Tính.

- Cô Moon.
- Cô Bửu Lành.
- Cô Linh.
- Cô Cúc.
- Cô Loan và Bạn.
- Cô Thư.
- Cô Trang.
- Cô Duyên.

- Cô Hà.

- Chú Giác Đạo.
- Cô Diệu An.
- Cô Diệu Hải.

- Lê Hoang Anh - Trí Tuấn.
- Lê Lan Anh - Trí Minh.
- Đặng Thị Nga.
- Nguyễn Đức Trụ.
- Lưu Văn Hùng.
- Nguyễn Thanh Thuỷ - Thi
n Đạo.
- Phạm Thị Chín - Diệu Lộc.
- Lưu Thị Mỹ Tuyết - Châu An Mỹ.
- Huỳnh Thanh Giang - Nhuận Minh.
- Đào Sari - Nhuận Phước.
- Loan Sari - Nhuận Hương.
- Thái Kim Huệ - Diệu Hảo.
- Trần Xiêu Cúc - Huệ Ngọc.
- Trần Xiêu Anh.
- Trần Xiêu Yến.
- Nguyễn Thị Thanh Trang.
- Trần Thu Hương.
- Thái Côn.
- Justin Lani.

- Cô Giác Thiện St Denis.
- Đỗ Bảo Trân - Thiện Hiếu.
- Phật tử ở Neuss.
- Võ Kim Thư - Hồi hướng cho H.L Trần Thị Đàm.
- Ngô Chánh Hào.
- Lê Thị Hằng.
- Hoàng Quốc Huy.
- Hoàng Quốc Trí.
- Cô Giác Vi.
- Chị Ngân.
- Cô Giác Thái.
- Lưu Gilbert.
- Bùi Thị Ngọc Hạnh.
- Huỳnh Ngọc Trung.
- Bác Diệu Thuận.
- Cô Diệu Hoa.
- Cô Giác Thanh.
- La Như Phụng - Hồi hướng công đức cho Cha : HL: La Nam Tường và Mẹ HL: Huỳnh Thị Tư
- Trần Công Thanh Đạm - Giác Diệu.

- Trần Keng - Diệu Giác.
- Võ Thị Phú Mỹ.
- Tôn Nữ Như Khuê - Diệu Các.
- Phạm Sabonia.
- Phạm Anh Tuấn.
- Lê Huy Đức Trí - Đồng Hiếu.
- Bùi Thị Thu Dung - Đồng Hạnh.
- Chị Tuyết Tuấn.
- Châu Minh Nhựt.
- Nguyễn Thị Thanh Tuyê
n.
- C
ô Giác Xinh.
- Cô Diệu Vân.
- Adrien Nguyen.
- Albert Nguyen.
- Aline Nguyen.
- Alphonse Nguyen.
- Alexandre Nguyen.
- Cô Diệu Đức.
- Chú Trần Văn Hoà.
- Cô Hải Ngọc.

- Hà Thị Loan - Đồng Phụng.
- Nguyễn Thị Hoà - Diệu Hiệ
p.
- Nguy
ễn Thị Ngà - Tuệ Ngọc.
- Vũ Thị Ươm - Tuệ Hương.
- Nguyễn Thị Hồng Phước - Mỹ Hạnh.
- Đặng Đình Lợi - Thanh Tâm: Hồi hướng cho H.L Phạm Xuân Gioãn, H.L Nguyễn Thị Mầu, H.L Phạm Mạnh Hướng, H.L Đỗ Thị Duyệt.
- Saqub Ali.
- Nguyen Dina.
- Hayat.
- Ryan Nguyen.
- Benjamin Nguyen.
- Stephan krijnen.
- Noelle krijnen.
- Mila Krijnen.
- Đặng Thị Ba.
- GĐ Diệu Lạc.
- Diệu Liên.
- Thiện Cảnh.
- De Boyer D'Eguilles Simon.
- Thiện Tâm và Sơn Hà.

- Diệu Nhân.
- Diệu Quả.

- Thiện Nam.
- GĐ Tâm Hoà.
- Bạn Loan.
- Chí Hùng.
- Christine.
- Dương Thị Tuyết Anh.
- Mme. Nguyen et Mr. Thomas.
- H.L Huỳnh Thế Diệp.
- Trần Kim Vinh.
- Phạm David.
- GĐ Giác Trượng.
- Đoàn Văn.

- Trần Thị Ngọc Hương.
- Nguyễn Thị Bích Trang - Giác Ngọc.
- Tôn Nữ Như Khuê - Diệu Các.
- Phạm Tôn Minh Khang Martin.
- Phạm Như Phúc Laura.
Còn Tiếp