Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM

 

 
____________________HÙN PHƯỚC THỈNH TƯỢNG PHẬTChùa Kim Quang ngày 15/07/2020

Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật TửHiện tại Chùa Kim Quang đang đặt thêm 2 tượng Phật, 1 tượng Phật Dược Sư và 1 tượng Phật Di Đà thờ trong Chánh Điện, cao 2 mét và hào quang phía sau, tổng cao là 2,70 mét bằng gỗ thơm Long Não. Để hai bên đức Phật Thích Ca đang thờ, thành "Tam Thế Phật". Vì bề ngang Chánh Điện rộng 11 mét, nên thờ Tam Thế Phật sẽ trang nghiêm hơn. Vị Phật Thích Ca giáo chủ cõi Ta Bà, thế giới của chúng ta đang sống, cũng là vị Phật Tổ, khai sáng ra đạo Phật, nhờ Ngài mà chúng ta thấm nhuần giáo Pháp và đang đi trên con đường giác ngộ của Ngài. Vị Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở Phương Đông, cũng có nhân duyên với chúng sinh ở thế giới Ta Bà, Ngài cũng hay gia hộ cho chúng sinh được bình an, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Còn vị Phật Di Đà ở thế giới Cực Lạc Phương Tây, cũng có nhân duyên với chúng sinh ở thế giới Ta Bà, Ngài cũng đã và đang tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh về cõi nước của Ngài, nếu niệm Phật và cầu vãng sinh về thế giới của Ngài.
 
 
  

Công đức làm tượng Phật không thể nghĩ bàn, chúng ta ai ai cũng đều biết. Tuỳ hỉ sự phát tâm hùn phước thỉnh tượng Phật
 của các vị, công đức vô lượng vô biên.

Xin hồi hướng công đức của tất cả các vị lên ngôi Tam Bảo chứng minh, kính chúc tất cả Quý Vị thân tâm an lạc, vạn sự các tường như ý.


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh


Trụ Trì Chùa Kim Quang


TT Thích Minh Định


  
DANH SÁCH CÚNG DƯỢNG TƯỢNG PHẬT
 

- Sư Cô Đàm Như và Hội Từ Thiện Chùa Kim Quang.
- Sư Cô Thích Nữ Đàm Liên.
- Sư Bác Thích Pháp Đạt.
- Ni Cô Thích Nữ Pháp Hạnh.
- Giác Minh - Tôn Nữ Bích Nga.
- Thuy Dang.
- Trish Ly.
- Chị Trish Ly.
- Nguyễn Ni Na.
- H.L Nguyễn Thị Mường pd Đồng Mãn
- Giác Trung.
- Nguyễn Thị Lệ Hằng.
- Nguyễn Thanh Hoàng.
- Nguyễn Thị Lệ Huyền.
- Trần Ngọc Anh.
- Giác Thiện.
- Trần Thị Kim Phương.
- Trần Ngọc Pháp.
- Trần Ngọc Đạt.
-  Giác Quả.
- GĐ Ánh Tuyết.
- Giác Vân.
- Hà Tâm.
- Giác Đức + Giác Thảo.
- Nguyên Bảo.
- Chị Ngân.
- Chị Tuyến.
- Chị Ali - Giác Hạnh.
- Vannaxay Hồng.
- Bùi Minh Châu.
- Diệu Hiền.
- Cô
 Thuỷ.
- Diệu Ngọc.
- Đồng Thu.
- Lê Thị Đời.
- Giới Tính.
- Diệu Bạch.
- Lê Thị Minh Tâm.
- Nguyễn Hùng Cường - Nhật Cảnh Hùng.
- Phan Thị Thảo - Lệ Hiếu.
- Tammy Phạ
m - Tâm Hương.
- Lý Thị Nguyệt - Diệu Tịnh.
- Nguyễn Yến Nhi - Trí Kiến.
- Nguyễn Văn Phúc - Tuệ Minh Quang.
- Nguyễn Thị Minh - Diệu Thanh.
- Thái Bích Thuý.
- Nguyễn Thị Gái - Chơn Tịnh Phong.
- Trần Quang Trung - Trí Minh.
- Phạm Xuân Thiếp - Hồng Hiếu.
- Nguyễn Thị Thảo.
- Đinh Thị Quý.
- Trịnh Tự Nhiên - Minh Lạc.
- Trần Văn Biểu - Đồng Lô.
- Trương Mỹ Anh - Công Ngọc.
- Dương Thị Lan - Diệu Hoa.
- Ô Thị Tốt - Diệu Thọ.
- Tăng Lý Hoa - Diệu Liên.
- Tăng Bích Phân - Thiện Lý.
- Lý Trần Châu.
- Nguyễn Lý Đình.
- Nguyễn Thành Phú.
- Lý Tiếu Vinh.
- Đào Bích Thanh - Diệu Quang.
- Đào Mỹ Uyên - Diệu Thục.
- Tăng Bích Thường - Chơn Tính.
- Cô Moon.
- Bửu Lành.
- Cô Linh.
- Cô Cúc.
- Cô Loan và Bạn.
- Cô Thư.
- Cô Trang.
- Cô Duyên.
- Cô Hà.
- Giác Đạo.
- Diệu An.
- Diệu Hải.
- Lê Hoang Anh - Trí Tuấn.
- Lê Lan Anh - Trí Minh.
- Đặng Thị Nga.
- Nguyễn Đức Trụ.
- Lưu Văn Hùng.
- Nguyễn Thanh Thuỷ - Thiện Đạo.
- Phạm Thị Chín - Diệu Lộc.
- Lưu Thị Mỹ Tuyết - Châu An Mỹ.
- Huỳnh Thanh Giang - Nhuận Minh.
- Đào Sari - Nhuận Phước.
- Loan Sari - Nhuận Hương.
- Thái Kim Huệ - Diệu Hảo.
- Trần Xiêu Cúc - Huệ Ngọc.
- Trần Xiêu Anh.
- Trần Xiêu Yến.
- Nguyễn Thị Thanh Trang.
- Trần Thu Hương.
- Thái Côn.
- Justin Lani.
- Cô Giác Thiện St Denis.
- Đỗ Bảo Trân - Thiện Hiếu.
- Phật tử ở Neuss.
- Võ Kim Thư - Hồi hướng cho H.L Trần Thị Đàm.
- Ngô Chánh Hào.
- Lê Thị Hằng.
- Hoàng Quốc Huy.
- Hoàng Quốc Trí.
- Giác Vi.
- Chị Ngân.
- Giác Thái.
- Lưu Gilbert.
- Bùi Thị Ngọc Hạnh.
- Huỳnh Ngọc Trung.
- Diệu Thuận.
- Diệu Hoa.
- Giác Thanh.
- La Như Phụng - Hồi hướng công đức cho Cha : HL: La Nam Tường và Mẹ HL: Huỳnh Thị Tư
- Trần Công Thanh Đạm - Giác Diệu.
- Trần Keng - Diệu Giác.
- Võ Thị Phú Mỹ.
- Tôn Nữ Như Khuê - Diệu Các.
- Phạm Sabonia.
- Phạm Anh Tuấn.
- Lê Huy Đức Trí - Đồng Hiếu.
- Bùi Thị Thu Dung - Đồng Hạnh.
- Tuyết Tuấn.
- Châu Minh Nhựt.
- Nguyễn Thị Thanh Tuyên.
- Giác Xinh.
- Diệu Vân.
- Adrien Nguyen.
- Albert Nguyen.
- Aline Nguyen.
- Alphonse Nguyen.
- Alexandre Nguyen.
- Diệu Đức.
- Trần Văn Hoà.
- Hải Ngọc.
- Hà Thị Loan - Đồng Phụng.
- Nguyễn Thị Hoà - Diệu Hiệp.
- Nguyễn Thị Minh Ngà - Tuệ Ngọc.
- Vũ Thị Ươm - Tuệ Hương.
- Nguyễn Thị Hồng Phước - Mỹ Hạnh.
- Đặng Đình Lợi - Thanh Tâm: Hồi hướng cho H.L Phạm Xuân Gioãn, H.L Nguyễn Thị Mầu, H.L Phạm Mạnh Hướng, H.L Đỗ Thị Duyệt.
- Saqub Ali.
- Nguyen Dina.
- Hayat.
- Ryan Nguyen.
- Benjamin Nguyen.
- Stephan krijnen.
- Noelle krijnen.
- Mila Krijnen.
- Đặng Thị Ba.
- GĐ Diệu Lạc.
- Diệu Liên.
- Thiện Cảnh.
- De Boyer D'Eguilles Simon.
- Thiện Tâm và Sơn Hà.
- Diệu Nhân.
- Diệu Quả.
- Thiện Nam.
- GĐ Tâm Hoà.
- Bạn Loan.
- Chí Hùng.
- Christine.
- Dương Thị Tuyết Anh.
- Mme. Nguyen et Mr. Thomas.
- H.L Huỳnh Thế Diệp.
- Trần Kim Vinh.
- Phạm David.
- GĐ Giác Trượng.
- Đoàn Văn.
- Trần Thị Ngọc Hương.
- Nguyễn Thị Bích Trang - Giác Ngọc.
- Tôn Nữ Như Khuê - Diệu Các.
- Phạm Tôn Minh Khang Martin.
- Phạm Như Phúc Laura.
- Nguyễn Marie Céline - Ngọc Tâm.
- Phạm Thị Hai.
- Nguyễn Thị Liên - Diệu Lạc.
- Văn Huỳnh Anh.
- Nguyễn Thị Thân - Thiện Ý.
- Nguyễn Thị Trường - Thiện Đạo.
- Trần Thị Bích Phượng - Mỹ Xuân.
- Lâm Thạch Thu Nga - Nhuận Pháp.
- Lê Thị Ngọc Anh - Đồng Tâm.
- Không Văn Chiến.
- Vũ Thị Hạnh - Nhuận Nguyên.
- Lê Thanh Long.
- Phan Thị Thới.
- Diệp Ánh Danh.
- Lâm Thiếu Trung.
- Huỳnh Thị Thanh Thuỷ.
- Ngô Thị Tâm Chân - Tâm Lý.
- Laplace Gisèle.
- Mỹ Ngộ.
- Bác Sần.
- Quyền Văn Phú Simon - Minh Quý.
- Đặng Kim Hoa - Diệu Tiên.
- Trần Minh Thuận.
- Trương Thị Lang - Minh Hoa.
- Nguyễn Văn Nghĩa.
- Vương Ánh Nguyên.
- Lê Thị Tường - Diệu Khánh.
- Claude Carrobourg - Hồi hướng công đức cho H.L Lê Khắc Phương Lan, pd Tâm Hương.
- Pascal Margaret.
- Trịnh Thị Mỹ Dung - Diệu Nhan.
- Trang Thanh Hồng.
- Trang Thị Thanh Xuân.
- Trang Thanh Thuỷ.
- Trang Thanh Loan.
- Trang Thanh Hoàng.
- Trang Thanh Phượng - Giác Hoàng.
- Nguyễn Thị Tuyết - Diệu Thọ.
- Nguyễn Thị Françoise - Hoa Sen.
- Nguyễn Thanh Nguyên - Diệu Hân.
- Trần Thị Xuân Lộc.
- Phan Thị Thu Trang.
- Đặng Hữu Phát.
- Thân Nhẫn.
- Hanh Duy.
- Bùi Hiểu Khôi.
- Giác Xinh.
- Nguyễn Quang Minh.
- Trần Thị Vân Thanh.
- Hoa Minh.
- Giác Hoa.
- Giác Thuận.
- Thân Duy.
- Từ Tâm Hoa.
- Ngọc Duy.
- Thân Lạc.
- Phạm Ngọc Diệp - Kim Chi.
- Tith Alain.
- Lê Thị Ngọc.

- Phạm Thị Thanh Tâm.
- Ph
ạm Thị Lang.
- Phạm Văn Xuân.
- Thạch Thiên Tâm.
- Linh Khứu.
- Phan Đặng Kim Cúc - Diệu Ân.
- GĐ Vũ Trung Dung.
- Huỳnh Thị Thanh Thuỷ.
- Vũ Thị Minh Hoà.
- Trần Thị Yến - Diệu Thuận.
- Đặng Văn Hán.
- Vũ Thị Thuận.
- Đặng Văn Hạnh.
- Đặng Thuỳ Linh.
- Đặng Kim Thảo.
- Laurent Lepez.
- Đặng Kim Thoa.
- Đặng Kim Thái.

- Mohamedjy Karamnoor.
- Viên Thị Tố Hoa - Giác Hồng.

- GĐ Phạm Hồng Quân.
- Diaga Radjou Marie - Diệu Hảo.
- Hoàng Phương Hải - Diệu Hà.
- GĐ Hoàng Thị Như Phan.
- Bouchra Ezzaïtab.
- Nguyễn Xuân Tình.
- Phạm Thị Nhuần - Chân Từ Nhuận.
- Phạm Thị Nụ.
- Phạm Ngọc Huy - Tuệ Huy.
- Phạm Ngọc Hùng.
- Hồ Thị Non - Chân Thuần Nhẫn.
- Phạm Ngọc Mạnh.
- Phạm Thị Hương.
- Lê Thị Vĩnh - Hiệu Diệu Bảo.
- Nguyễn Quang Chư.
- Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Diệu Thiền.
- Vũ Thị Minh Hương - Hoa Tâm.
- Phạm Thị Mai.
- Phùng Thu Trang.
- Ngô Thị Hồng.
- Nguyễn Thị Tâm.
- Nguyễn Thị Tĩnh - Chân Tuệ Thanh.
- Nguyễn Thị Tình - Chân Tuệ An.
- Nguyễn Thị Bình.
- Nguyễn Thị Phương.
- Nguyễn Thị Ngọc.
- Nguyễn Thị Nga.
- Đạ
o Tràng Hoa Vô Ưu.
- Đặng Hùng Nam.
- Nguyễn Thị Phương.
- Phạm Văn Tình.

- Liliane Vega.
- Đỗ Văn Minh.
- Trần Thị Kim Hoa.
- Trần Anh Huy.
- Hồ Ngọc Cẩn.

- Quan Du.
- Nguyễn Laurence - Bổn Diệu.

- LeHoux - Đỗ Ngọc Sơn - Sơn Hà.
- Cô Châu.
- Diệu Ý.
- Nguyễn Tuyết Hoa - Tâm Liên.
- Ánh Ngọc.
- Ngọc Tuyền.

- Quảng Trang.
- Bùi Thị Sinh - Diệu Trí.
- Nguyễn Bá Sử - Giác Ký.
- Hoa Khai.
- Diệu Lợi.
- GĐ Sú Thị Ngân - Giác Kim.
- Be Trọng Albert.
- Lu Monique.
- Nowak Evelyne.
- Su Alain.
- Phạm Đức Lã.
- Nguyễn Thị Nho.
- Phạm Ngọc Trâm.
- Phạm Ngọc Thảo.
- Phạm Ngọc Thanh.
- Phạm Đức Toàn.
- Phạm Ngọc Thạch.
- Phạm Đức Thịnh.
- Lê Văn Phú.
- Nguyễn Thị Sóc.
- Bùi Lê Nhân Trinh.
- Sanich Chung Jacques (Bao).
- Sanich Chung Agnés.
- Sanich Chung Robert.
- Sanich Chung Antony.
- Sanich Chung Siu Chin.

- Mai Mộc Lan.
- Võ Thị Ngọc Hoa - Giác Sen.
- Khut Nary.
- Hoàng Thị Tẹm - Giác Tâm.
- Nguyễn Ngọc Hoa - Ngọc Hoà.
- Van Say Mui.
- Nguyễn Thị Thu Hà.
- Phạm Thị Ánh Tuyết - Hồng Hiếu.
- Brassard Marie.
- Lê Thị Hà.

- Khan Thị Hồng.
- Khâu Nghiêm Văn.
- Nguyễn Thị Xuân Lan.
- Ngô Thị Thanh Phương.
- Nguyễn Thị Phen.

- Nguyễn Quốc Cường - Thiên Huy.
- Nguyễn Thị Kim Hoa - Thiên Hương.
- Lê Huy Đức Trí - Đồng Hiếu.
- Bùi Thị Thu Dung - Đồng Hạnh.
- Phan Thuỳ Linh.
- Tina Liebert.
- Ngô Thị Chân Tâm - Tâm Lý (Đợt 2).
- Trịnh Thành Nhân.

- Dương Thị Lan - Diệu Hoa.
- Trần Thị Giàu - Diệu Có.
- Vương Mỹ Linh - Giác Thiêng.
- Nguyễn Thị Minh.

- Đỗ Đẩu.
- Đỗ Lùn.

- Đỗ Quý Lâm.
- Ngô Thị Ngọc Á
nh - Giác Chánh Nguyện.
- Lâm Thiếu Trung.
- Giác Chơn.
- Anh Chúc.
- Thanh Mai.

- Jane Vo.
- Tinh -Ý Tran.
- Trung Quang Tran.
- David Hall.
- Kiem Lien Pham.

- Lưu Phong Tám.
- Hương Dũng.
- Ngọc Thuận.
- Trần Thị Hồ - Từ Huệ Minh.

- Quảng Huyền - Cẩm Trần. Hồi hướng công đức cho H.L: Ngô Hoa Cẩm và H.L: Trần Ngọc Phú.
- Phạm Hạnh - Hồi hướng công đức cho H.L: Nguyễn Văn Út, pd: Diệu Âm Tâm Siêu.

- Huỳnh Thị Thanh Thuỷ và GĐ.
- Khánh Đăng Lễ.
- Lê Thị Thanh Tâm.
- Pham Suzanne.
- Huỳnh Quang Trụ.
- Huỳnh Anh Tuấn.

- Cô A vô danh.
- Cô B vô danh.
- Chân Tịnh Phong.

- Nguyễn Ngọc Minh - Quảng Tấn.
- Bùi Thị Sinh - Diệu Trí.

- Minh Hồng.
- Thái Việt Long.

- Diệu Hương.
- Nguyễn Tường Loan.
- Trần Thị Kim Cúc.
- Biên Thi Mai - Như Lộc.
- V
ăn Thị Lệ.
- Trần Kim Vân.
- Phạm Hồng Phước.
- Nguyễn Thị Nương.
- Nguyễn Thị Ngọc Anh.

- Huỳnh Đốc.
- Đỗ Thị Trưng.
- Đỗ Văn Nhị.
- Đỗ Thị Nương.

- H.L Dương Xuân Lang.
- Nguyễn Hữu Thao.
- Lefranc Kim Chi.

- Chu Khắc Xương - Viên Đức.
- Vũ Thị Lan - Thân
 Lan.
- Chu Kh
ắc Thuần - Viên Minh.
- Chu Thị Bích Thảo - Diệu Từ.
- Chu Thị Chí Tâm - Diệu Tịnh.
- Chu Thị Ngọc Thanh - Diệu Trí.
- Trần Cao Tuất.
- Bùi
 Chu Bảo Quang Kevin - Thân Quang.
- H.L: Trần Chu Tịnh - Phả Huẫn.
- H.L: Trần Thị Thơm.
- H.L: Trần Cao Mạnh.
- H.L: Trịnh Thị Cừ - Dịệu Hoan.
- Đỗ Xâm.
- Nguyễn Thị Tiềm - Thục Sanh.
- Huỳnh Văn Khanh - Hồng Thiên.
- Tạ Thị Thởi - Ngọc Sung.

- Lý Thu Trang - Huệ Nhã.
- Nguyễn Văn Thoại.
- Nguyễn Thị Thường.
- Nguyễn Simon Duy.
- Nguyễn Nathan Quốc.
- Lê Thị Lài - Lệ Thơ.
- Huỳnh Nguyệt Vân - Ngọc Anh.
- Ẩn Danh.
- Ẩn Danh.
- Châu Tiên + Kha Thị Út.
- Đào Nguyệt Khiết.
- Mã Tài Thuận.
- Đào Nguyệt Hương.
- Kim Miểu.
- Huỳnh Thục Trinh - Diệu Lễ.
- Huỳnh Thục Can.
- Huỳnh Thục Tiết - Diệu Bạch.
- Huỳnh Kim Sơn.
- Ngô Thái Á.

- Chu Anh Tuấn.
- Chu Anh Sơn.
- Vũ Thị Tư.
- Kanzie Oblin Natacha.
- Kenzie Oblin Alison.
- Bùi Kevin Bảo Quang.
- Bounkhay Tuyết Hương.
- Ẩn Danh.

- Nguyễn Thị Mai Lan - Diệu Quế.
- Nguyễn Thị Lan - Diệu Ngọc.
- Sofia Tô - Tâm Tự Giác.

- Tô Đức Mạnh.
- Nguyễn Thị Hiền.

- H.L Đỗ Diêu.
- Pham Huu Tam.
- Pham Tu Kinh.
- Nguyen Thi Nam.
- Tinh N Banh.
- Johhny Banh.
- Hua Kim Hong.
- Hua Thi Bemiscellaneous.

- Nguyễn Thị Thanh Tuyền.