Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Chùa Kim Quang ngày 18/05/2020


Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử
 
Tình hình bệnh dịch chung hiện nay trên thế giới đã cải thiện rất nhiều, riêng nước Pháp thì chính phủ cũng đã kiểm soát được tình hình. Nên vừa rồi chính phủ Pháp vừa ra thông báo cho mở cửa các trung tâm thương mại, các trường học trẻ em, cho phép tụ tp khoảng 10 người. Nên Chùa Kim Quang sẽ bắt đầu mở cửa trở lại từ Chủ Nhật ngày 24/05/2020.

Mỗi Chủ Nhật hằng tuần sinh hoạt như thường lệ, tụng Kinh trì Chú, niệm Phật, ngồi thiền, khai thị, cầu mong chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh dịch sớm được tiêu trừ, cầu cho thế giới hoà bình chúng sinh an lạc.Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Trụ Trì Chùa Kim Quang


Thích Minh Định