Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Chùa Kim Quang ngày 15/03/2020


Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử
 
Tình hình bệnh dịch chung hiện nay trên thế giới rất bất an nói chung, nước Pháp nói riêng. Vừa rồi chính phủ Pháp vừa ra thông báo đóng cửa những quán cà phê, quán Bar, các trường học .v.v... những tụ điểm đông người. Đồng thời GHPGVNTNAU cũng ra thông báo tạm thời đóng cửa các Chùa trên khắp Âu Châu, để bảo vệ sự lây lan của bệnh dịch, cũng để bảo vệ sức khoẻ cho các Phật tử, nên Chùa Kim Quang tạm thời đóng cửa từ ngày 16/03 đến ngày 26/04/2020. Ngày 26/04/2020 sẽ mở cửa đón các Phật tử lên Chùa trở lại.

Những Chủ Nhật Chùa đóng cửa không tiếp Phật tử, Chùa vẫn tụng Kinh cầu siêu, cúng thất, cúng giỗ, cho những Hương Linh đã gởi Hậu.

Trong những tuần lễ Chùa đóng cửa, các vị ở tại gia cũng nên tu tập đều đặn, tụng Kinh trì Chú, niệm Phật,
 cầu mong chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh dịch sớm được tiêu trừ, cầu cho thế giới hoà bình chúng sinh an lạc.Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Trụ Trì Chùa Kim Quang

Thích Minh Định