Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

 
 

 

Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh


THÔNG TƯ


V/v LỄ TRUY ĐIỆU ĐỨC ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtKính Bạch Chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni

Kính Thưa Quý Thiện Hữu Tri Thức Nam Nữ Phật Tử

Kính Bạch Quý Ngài

Kính Thưa Quý Vị,


Thứ Bảy, ngày 22 tháng Hai năm 2020 nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý vào lúc 21 giờ 30 phút giờ Việt Nam, tin đau buồn cho toàn thể Tăng Ni Phật tử Phật Giáo Việt Nam đã lan toả khắp năm châu. Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, nguyên Tổng Thư Ký Viện Hoá Đạo, nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Ngài đã thâu thần thị tịch tại chùa Từ Hiếu, Sài Gòn, Việt Nam, trụ thế 93 năm, 73 tăng lạp.

Ngài là bậc Cao Tăng đương thời của Phật Giáo Việt Nam. Cả một đời hy hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Ngài cũng là bậc đại trí thức của ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam, Ngài đã biên khảo dịch thuật và để lại nhiều tác phẩm Phật Giáo có giá trị cho kho tàng văn hoá Phật Việt. 45 năm qua (1975 - 2020), Ngài phải chịu cảnh bức ngặt như là sự tù đày, sự quản thúc và sự giam lỏng bởi nhà cầm quyền đương thời Việt Nam. Nhưng với tâm vô uý kiên cường Ngài đã không ngừng đấu tranh đòi hỏi cho nhân quyền Việt Nam và sự sinh hoạt độc lập của Phật Giáo Việt Nam.

Ngài đã ra đi giữa lúc con thuyền Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang còn gặp nhiều sóng gió. Sự hiện thân của Ngài trong cuộc đời vừa qua, như một sự minh chứng rằng thế gian này là một trường đấu tranh kiên cố. Sự đấu tranh kiên cố này đã thể hiện lòng từ nhẫn nhục với trần gian từ nơi hạnh nguyện Bồ Tát vị tha vào đời.

Để tỏ lòng tri ân kính tưởng một Bậc Cao Tăng Thạc Đức của ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam, mà nhiều thế hệ tăng ni phật tử đã thừa hưởng ân đức Thí Vô Uý của Ngài. Nay Hội Đồng Điều hành GHPGVNTN Âu Châu, một lòng tha thiết thỉnh cầu chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử thành viên GHPGVNTN Âu Châu, tuỳ theo hoàn cảnh sở tại thiết lễ Truy Niệm Công Đức của Cố Đại Lão Hoà Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘvà đồng nhất tâm nguyện cầu Ngài :

Cao Đăng Phật Quốc
Chứng Nhập Vô Sanh
Hồi Nhập Ta Bà
Thuyết Pháp Độ Sanh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nay Thông Tư.

Evry-Courcouronnes ngày 23 tháng 2 năm 2020

Thay mặt

Hội Đồng Điều Hành


Đệ nhất Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành         Đệ nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
 
 
 
Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt                         
         Hoà Thượng Thích Như ĐiểnNơi nhận:

Hội Đồng Giáo Phẩm“kính thẩm tường”
Hội Đồng Điều Hành“kính tường”
Các Tổng Vụ, các Ban các Ngành,
Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử thành viên “tri hành”.

8 Rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : 01.60.77.22.86 - 07.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

 
______________________________________
 
 
Lễ Truy Tán Công Hạnh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại chùa Khánh Anh Évry vào lúc 12:15 sáng ngày 1.3.2020 (chủ nhật)


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 


Kính gửi chư Tôn Đức Tăng Ni

Và Quý Đồng Hương Phật Tử cùng những Đoàn Thể, Hội Đoàn của người Việt Tự Do tại Paris và Pháp Quốc.

Vâng theo Thông Tư của Văn Phòng Liên Châu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại cũng như của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, bổn tự Khánh Anh tại Évry-Courcouronnes sẽ tổ chức lễ Truy Tán Công Hạnh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại chùa Khánh Anh Évry-Courcouronnes vào lúc 12:15 trưa ngày 1 tháng 3 năm 2020. Vậy kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như xin mời chư vị Phật Tử, đồng hương cùng những Thiện Hữu Tri Thức của các Đoàn Thể, Hội Đoàn tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền và tự do Tôn Giáo cho Việt Nam thân lâm đến dự lễ Truy Tán nầy để nói lên tinh thần tranh đấu chung của chúng ta cho một nước Việt Nam Dân Chủ Pháp Trị cũng như tự do Tôn Giáo trong hiện tại và tương lai.

Ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật Tử cùng đại diện các Đoàn Thể người Việt Tự Do tại Paris cũng như Pháp Quốc nhín chút ít thời gian đến với bổn tự Khánh Anh Évry-Courcouronnes để chunglời cầu nguyện và tưởng nhớ đến một bậc Cao Tăng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đương đại đã vừa viên tịch vào ngày 22 tháng 2 năm 2020 tại chùa Từ Hiếu, Việt Nam.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Thay Mặt chùa Khánh Anh Evry
 
 
Trụ Trì
Tỳ Kheo Thích Quảng Đạo


8 rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : 01.60.77.22.86 - 07.70.07.33.99. E-mail :
thichquangdao@khanhanh.fr