Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


 
____________________________________________________ 
Chùa Kim Quang ngày 17/05/2021

Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật tử

Hùn Phước
 Thếp Vàng 2 Tượng Phật Di Đà và Dược Sư


Vào tháng 7 năm ngoái 2020, Chùa có vận động hùn phước tạc 2 tượng Phật Di Đà và Dược Sư, đã được đông đảo Quý Vị Phật tử khắp nơi trên thế giới phát tâm hùn phước, đến nay 2 tượng Phật đã làm xong (và làm thêm 3 cái Bàn Thờ sẽ ghép thành 1 dài 6 mét), sắp hoàn thiện và sơn phết. Chỉ còn khâu cuối cùng là Thếp Vàng Hoàng Kim, để cho giống màu vàng tượng Phật hiện đang thờ, có thể hè này tượng Phật sẽ về đến Chùa. Chỉ Thếp Vàng Thân Phật thôi, còn toà sen và hào quang chỉ thếp bạc phủ hoàng kim. Do đó Chùa muốn chia sẻ phước báo này đến Quý Vị Phật tử nào phát tâm Thếp Vàng Hoàng Kim cho 2 Đức Phật: Di Đà và Dược Sư thì tuỳ hỉ công đức vô lượngThếp vàng tượng Phật phước báo không thể nghĩ bàn, tương lai sẽ có tướng tốt trang nghiêm màu hoàng kim giống như Phật.

Một lần nữa xin tán thán và hồi hướng công đức của tất cả Quý Vị Phật tử khắp nơi lên ngôi Tam Bảo chứng minh, kính chúc tất cả Quý Vị và toàn gia quyến thân tâm an lạc, nhiều sức khoẻ an vui trong Phật pháp.


 


Ghi Chú: Thếp Vàng Hoàng Kim như hình Bồ Tát Quán Âm trong này. Sau khi 2 tượng Phật về Chùa xong, sẽ ghi rõ chi tiết kinh phí để mọi người rõ.


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát


Chùa Kim Quang 
DANH SÁCH QUÝ VỊ PHÁT TÂM THẾP VÀNG
TƯỢNG PHẬT DI ĐÀ VÀ DƯỢC SƯ
 

- Sư Cô Đàm Liên.

- La Như Phụng.
- Giác Minh.
- Giác Xinh.
- Lê Thị Minh Tâm.

- Đặng Thị Thuý.
- Nguyễn Văn Phương.
- Diệu Vân.
- Hải Ngọc.
- Giác An.

- Nguyễn Thị Sáng.
- Nguyễn Văn Tâm Hà.
- Đỗ Đẩu.
- Diệu Hải.
- Phạm thi Long - Tinh Pháp. 
- Phạm Thi Long Thành - Tinh Hoa. 
- Nguyễn Kim Chi.  
- Lý Kim Phụng
- Phạm Kiêm Liên - Dieu Hoa. 
- Phạm Hữu Duyên 
- Phạm Thi Hữu Hạnh 
- Van Lương 
- Lan Anh Đăng 
- Jane Vo 
- Đoàn Thi Hội
- Phan Ngọc Bích
- Đoàn Thuy Nga
- Nguyễn Hai Hoan
- Đoàn thị Việt Thu
- Jene Pan và Jaqueline Phan 
- Mai Lý 
- Jennifer Phan 
- 10 PDD 
- Nguyên Thường 
- Khai Tín, Hue Tho, Hue 
- Thông, Quí Ngọc, Lê Lương 
- Khánh Đăng Lễ.
- Giác Chơn.

- HỒ KIM THÀNH family
- SỬ PHỤNG TÀI family
- HÀ THỊ ÁNH NGUYỆT family 
- DƯƠNG THỊ BIẾC  
- VƯƠNG TUẤN VỸ family  
- LILY CAO family  
- LOAN LÊ family  
- THÔNG TRẦN family
- NGUYỄN TRÂN family
- KIỀU AN và BẠN  
- TỪ KIM SA    
- ÁI MỸ TRẦN
- HAI NGUYỄN
- LOAN ĐẶNG   
- OANH VƯƠNG   
- HẠNH VƯƠNG 
- LOAN VƯƠNG - THÂN HIỀN    
- KEVIN TRƯƠNG - THÂN HỌC  
- KENNY TRƯƠNG - THÂN ĐỨC   
- SHIU KUO WANG family     
- ĐỨC ĐOÀN  family
- NGÔ KIM OANH family
- LÊ HỒNG NGỌC - THÂN TỪ   
- TRẦN KIM HẢO   
- BÍCH NGỌC - CHƠN NGUYỆN TRÂN   
- LƯỜNG PHẠM - HUỆ NGỘ   
- LUÂN NGUYỄN  
- DIỆU BẠCH family 
- THÂN NGỌC 
- THÂN LÃNG family 
- PHẠM VĂN THÀNH
- PHẠM LÊ HUẤN   
- PHẠM LÊ TUYẾT VÂN
- PHẠM LÊ TUYẾT HẰNG - THÂN HẢI 
- DEREK LUẬT TRẦN
- TÁNH QUANG 
- LINH LÊ 
- THÁI KIM MAI   
- LƯU THỊ NGỌC DUNG   
- VĂN NGỌC KÍNH  
- KEVIN TRẦN   
- MAXWELL TRẦN family       
- NGUỴ HƯNG   
- ĐẶNG THỊ MAI   
- NGUỴ THẢO JENNY
- LÂM COLIN   
- LÂM CONNOR   
- NGUỴ NGỌC MINH
- NGUỴ RICHARD  
- ĐẶNG THỊ HỒNG
- NGUYỄN KỲ QUANG
- NGUYỄN BÁ KYSON
- NGUYỄN KỲ NORA
- TRƯƠNG QUỲNH NHƯ        
- NGUYỄN THỊ YẾN family        
- HUỲNH THỊ NGỌC THUÝ       
- LÊ LẠC VIỆT    
- LÊ VĂN HIỀN    
- JENNIFER HUỲNH LÊ
- TRƯƠNG TÚ HUÊ
- TRẦN TÚ HƯỜNG
- TRẦN TÚ BÔNG
- DIỆU NGỌC.
- H.L : VƯƠNG THIẾU NHÂM
- H.L : TRƯƠNG TỨ PHƯỚC
- H.L : TRẦN TRUNG CHÍ  
- H.L : NGÔ XUÂN NGỌC 
- H.L :  LƯU THỊ TÁI ANH
- H.L :  LÊ THỊ TUYẾT NGA   
- H.L : JACQUELINE VÂN ANH ĐẶNG  
- H.L : TRẦN HƯNG GIA  
- H.L : VƯƠNG TUẤN KIỆT 
- Nguyễn Ni Na.
- Nguyễn Thị Kim Nguyên - Giác Trung.

- Bùi Thị Ánh Hồng - Diệu Khánh.
- Bùi Quốc Lộc - Nguyên Lộc.

- Phạm Thanh Hùng.
- Nguyễn Đăng Trình.
- Phù Sành Giồng - Giác Nam.

- Nguyễn Cao Alphonse - Thiện Thanh.
- Giác Vân.
- Giác Hảo.
- Cô Chi.
- Đinh Thị Phát.
- Khánh Ly.
- Diệu Hiền.

- Khánh Linh.
- Giác Thanh.

- Phạm Hữu Duyên. 
- Phạm Thi Hữu Hạnh. 
- Nguyễn Thanh Long. 
- Nguyễn Vĩnh Phúc. 
- Trần Báo Ngọc. 
- Phạm Long Tuấn. 
- Phạm Kim Định. 
- Trần Peanut. 
- Trần Jerry. 
- Hứa thị Bé - Quảng Diêu Hương. 
- Thì Trần. 
- Phạm Serit.
- Phạm Dona. 
- Sofia To. 
- Jennifer Chang. 
- Yunpin Chang. 
- Jenchuang Chang. 
- Yu Ching Chang. 
- Victoria Chang. 
- Kimberly Chang. 
- Janathan Nadendla. 
- Kay Luong. 
- Liang Wei.
- Emily Wei klekman. 
- Mah Klekman. 
- Emerson Klekman. 
- Michelle Wei. 
- Josh Harling. 
- Hồng Hoa Nguyễn. 
- Lan Lương. 
- Ta Tuyết Trinh. 
- Nguyễn Vi Tuyên Diana. 
- Nguyễn Thục Bảo Jennifer. 
- Jerome Barroso. 
- Maxwell Barroso. 
- Henry Vu Đình Quy. 
- Nguyễn Thị Kìm Bình. 
- Lee Chailyn Deina. 
- Lee Josephine Elise. 
- Nguyễn Vũ Raiden. 
- Nguyễn Sky Nova. 
- Lý Quang Dũng. 
- Tạ Tuyết Liên. 
- Ly Phung Christine. 
- Ly Phụng Stephanie. 
- Lý giang Alexander. 
- Thu Nguyễn. 
- Kiểu Trần.
- Gia đình Phạm Đức Phong. 
- HL Hoàng Phúc Loi. 
- HL Hoàng Thị Giàu. 
- Thu Phạm.
- Tuyết Anh.
- Nguyên Bửu.

- Lê Lan Anh - Trí Minh.
- Lê Hoàng Anh - Trí Tuấn.
- Phạm Xuân Thiếp - Hồng Hiếu.
- Nguyễn Thị Kim Oanh - Diệu Kim.
- Phạm Thị Quyên - Diệu Khai.
- Phạm Nguyễn Tố Uyên - Diệu Nguyên.
- Nguyễn Hùng Cường - Nhật Cảnh Hùng.
- Phan Thị Thảo - Lệ Hiếu.
- Fam. Trương Mỹ Anh - Công Ngọc.
- Nguyễn Hữu Mừng Chi - Nguyệt Chánh Chi.
- Romaicat Nguyễn Ngọc Vân - Diệu Son.
- Nguyễn Tố Nga - Thanh Thắng.
- Nguyễn Thị Minh - Nhuận Quang.
- Nguyễn Thị Bích Trang - Giác Ngọc.

- Tăng Bích Phân - Thiện Lý.
- Nguyễn Văn Phúc - Tuệ Minh Quang.
- Nguyễn Thị Yến Nhi - Trí Kiến.
- Lương Quốc Thông Olivier - Nghĩa Trí.
- Lương Thị Mỹ Huyền Phelyssa - Ngọc Lợi.
- Nguyễn Thị Ngọc Thuý - Trí Đạt.
- Thái Bích Thuỷ - Huệ Tâm.
- Nguyễn Ngọc Anh - Đồng Tâm.
- Trần Công Thanh Đạm - Giác Diệu.
- Phạm Thị My - Huệ Niệm.
- Leon Minh Bartlok.

- Nguyễn Anh Dũng.
- Nguyễn Thị Bạch Cúc.
- Nguyễn Quang Vũ - Thiện Phước.
- Nguyễn Hồng Điệp - Diệu Hiệp.
- Dương Hồng Quang.
- H.L Nguyễn Bạch Ngọc - Diệu Giải.
- Phạm Thị Chín - Diệu Lộc.
- Lư
u Thị Mỹ Tuyết - Châu An Mỹ.
- Nguyễn Thanh Thuỷ - Thiện Đạo.
- Lưu Văn Hùng.
- Lưu Thị Hồng Lan.
- Nguyễn Đắc Thắng - Tuệ Vinh.
- Vũ Thị Mai Trâm.
- Nguyễn Minh Tân - Tuệ Chí
nh.
- Nguyễn Thị Hiền - Diệu Thiện.
- Nguyễn Thị Hồng Ân - Diệu Nghĩa
.
- Kim Châu.
- Lê Thị Ngọc Dao và GĐ
- Gia Nghi Hồng.
- Tâm Hoà.
- Giác Thái.
- Nguyễn Đức Anh Tuấn.
- H.L Trịnh Tự Nhiên - Minh Lạc.
- H.L Zipp Minh Ngọc - Huệ Niệm.
- Phan Lê Gia Trang - Ngọc Hoa.

- Trần Xiêu Cúc - Huệ Ngọc.
- Trần Thu Hương.
- Lê Thị Thu Lan - Ngọc Hạnh.
- Lê Thị Thu Thuỷ.
- Lê Thị Thu Hằng - Phương Tâm.
- Nguyễn Lê Quỳnh Anh - Ngọc Huệ.
- Lê Thị Thu Trinh - Đức Tường.
- Lê Thị Thu Vân - Diệu Phương.
- Huỳnh Phan Thanh Hà - Diệu Hồng.

- Lê Trinh Nữ - Tuệ Ngộ.
- Trần Siêu Yên.
- Nguyễn Thị Thanh Trang.
- Justin Lâm.
- H.L Phan Văn Bội - Lệ Chánh.
- H.L Nguyễn Thị Khanh - Lệ Bửu.
- H.L Phan Văn Quý - Tâm Đạo.
- Phan Thị Ánh - Thị Hồng.
- GĐ Phan Thị Sáng - Diệu Tuệ.
- Phan Thị Ngọc - Lệ Vân.
- GĐ Phan Nguyệt Hồng.
- Phan Thiên Hương.
- Nguyễn Hữu Thắng - Chiếu Lợi.
- Nguyễn Phan Thiên Ngâ
n.
- Nguyễn Cao Thoại.
- Nguyễn Phan Thiên Kim.
- Nguyễn Phước Thành.
- Nguyễn Thị Hồng Nhung - Nguyệt Pháp Quảng.
- Nguyễn Thị Lan.
- Nguyễn Tấn Tài.
- Bùi Thị Thu Thảo.
- Nguyễn Phước Danh.
- H.L Trần Thị Mười - Diệu Hoa.
- Lưu Thị Ngọc Lan.
- Phan Văn Của - Chánh Tài.
- Trương Thị Ngọc Mỹ - Diệu Tuyết.

- Phan Thị Mỹ Chi - Diệu Điệp.
- Nguyễn Văn Phương - Minh Đông.
- Nguyễn Phan Anh Nhật
- Nguyễn Phan Bảo Nhật.
- Nguyễn Phan Minh Nhật - Minh Nhật.
- Nguyễn Nhật Minh.
- Thái Sơn Hải.
- Phan Thị Mỹ Châu - Diệu Trân.
- Nguyễn Quốc Dương.
- Phan Thị Ngọc Chiêu.
- Châu Văn Minh.
- Phan Ngọc Chương.
- Châu Thị Bích Trâm - Ngọc Quý.
- Phan Châu Khôi Nguyên.
- Phan Châu Minh Anh.
- Phan Ngọc Chánh.
- Trần Hoàng Yến.

- Nguyễn Khắc Sinh - Minh Trí.
- Nguyễn Thị Lài - Huệ Ngọc.
- Nguyễn Thị Lan - Diệu Niệm.
- Phan Thị Kim Tiên - Thiện Nữ.
- Nguyễn
 Thị Liên - Liên Thảo.
- Phan Văn Trọng - Đức Bình.
- Trịnh Thị Bé.
- GĐ Phan Trọng Hiếu.
- Nguyễn Thị Thuý Quỳnh.
- GĐ Phan Thị Xuân
 Hoa.
- GĐ Phan Thị Xuân Đào.
- GĐ Phan Thị Xuân Hà.
- GĐ Phan Trọng Tuấn.
- Dương Thị Thuỳ Trâm.
- GĐ Phan Trọng Vũ.
- Hà Thị Kim Ngân.

- Trần Siêu Anh.
- Diệu Nhân.
- Diệu Quả.

- H.L Trần Như Sơn - Nhật Cảnh.
- Nguyễn Thị Thanh Tuyền.
- Kim Châu Jewelers.
- Nguyễn Văn Một.
- Hoc Can Trieu và Yến.
- Monjole Thi.

- Trang Thanh Hồng.
- Trang Thị Thanh Xuân.
- Trang Thanh Thuỷ.
- Trang Thanh Loan.
- Trang Thanh Hoàng.
- Trang Thanh Phượng - Giác Hoàng.
- Đoàn Vincent.
- Đoàn Sophie.

- Trương Chiêu Phương.
- Ông Mỹ Nguyệt.
- Tô Lệ Liên.
- Tô Lệ Hoa.
- Tô Lệ Quỳnh.

- Giác Xinh.
- Diệu Tịnh (Hồi hướng cho H.L: Đặng Thị Loan).
- Chị Võ.
- Trần Kim Châu.
- Ty Trần (Hôi hướng cho H.L: Trần Đình Tuấn).
- Andy Vong.
- Thuý Kiều Thị Nguyễn.
- Isabelle Vong.
- Bajamin Vong.
- Trang Gia Ngọc (Hồi hướng cho H.L: Lê Thị Siêu).

- Trần Thị Phương Liên.
- Nguyễn Thị Lộc.
- Huỳnh Khả.
- Tô Liên.
- Tô Hoa.
- Jimy Lee Tô.
- Mai Meidinger.
- Châu Mỹ Lang.
- Trương Thiếu Phương
- Wayne V. Trương
- Trần Thị Thanh Thuỷ.